Månedsstatus: Positiv driftsindtjening understøtter aktiemarkederne

Aktiemarkederne har i juli måned primært været påvirket af udviklingen i den amerikanske regnskabssæson samt en fortsat svækkelse af den amerikanske valuta mod blandt andet euroen.

Regnskaberne for andet kvartal 2017 har i juli vist gode takter, hvilket har været en understøttende faktor for aktiemarkederne. Knap 60 procent af de amerikanske selskaber har ved udgangen af måneden aflagt regnskaber for årets andet kvartal. Udviklingen er positiv, hvor over 70 procent af selskaberne overgår markedets forventninger på indtjeningen.

Den positive nyhed er dog, at den indtjening, der bliver skabt i kvartalet, især skyldes en overraskende høj omsætningsvækst – også selvom der korrigeres for den ganske positive udvikling i energisektoren. Udviklingen bunder med andre ord i det driftsmæssige opsving, som også ligger til grund for Formueplejes aktieeksponering. I både Europa og Japan er der lignende tendenser, om end udviklingen her er mere moderat, og indtjeningsfremgangen i højere grad fortsat beror på omkostningstilpasninger og effektiviseringer.

Et andet element, der specielt har ramt de europæiske selskaber, er dollarsvækkelsen. En fortsat bedring i europæisk økonomi samt afdæmpede forventninger til den amerikanske inflation og vækst har i juli lagt pres på specielt de europæiske eksportselskaber, idet en lavere dollar gør det sværere at eksportere varer og serviceydelser til USA – udviklingen er omvendt positivt for de amerikanske eksportører. Europæiske aktier har tidligere i 2017 været modstandsdygtige over for dollarsvækkelsen, men omfanget i juli har ramt de europæiske aktier som helhed.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>