Ordinære generalforsamlinger afholdt - udbytter udbetales

Formuepleje afholdt tirsdag, den 25. april ordinære generalforsamlinger i otte investerings- og kapitalforeninger.

Hos investeringsforeningen Absalon Invest blev de foreslåede udbytter vedtaget, idet afdelingen med Danske Aktier udbetaler 15,90 kroner pr. investeringsbevis. Afdeling EM Virksomhedsobligationer udbetaler udbytte på 2,50 kroner pr. bevis. Global High Yield udbetaler 2,80 kroner pr. bevis, og afdelingen Obligationer udbetaler 2,10 kroner pr. bevis.

Udbytterne fragår onsdag, den 26. april i beregningen af den indre værdi for afdelingerne og indsættes på investorernes respektive afkastkonti fredag, den 28. april. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev ligeledes vedtaget.

Hos investeringsforeningen Formuepleje blev de foreslåede udbytter vedtaget, idet afdelingen Globale Aktier udbetaler et udbytte på 9,20 kroner pr. investeringsbevis. Udbyttet fragår onsdag, den 26. april i beregningen af den indre værdi i afdelingen. Beløbet er til rådighed på investorernes respektive afkastkonti fredag, den 28. april. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev ligeledes vedtaget.

Hos de seks kapitalforeninger, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus afholdtes ligeledes ordinære generalforsamlinger. De af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændringer blev vedtaget. Da alle kapitalforeningsafdelingerne er akkumulerende, udbetales der ikke udbytte.