Opsvinget ses i regnskabssæsonen - men ikke i Danmark

Her ved udgangen af november er regnskabssæsonen i USA, Europa og Asien ved at være forbi. Udviklingen har været præget af et ganske stærkt momentum, men de danske regnskaber har skuffet fælt. Det illustrerer endnu engang, at det er nødvendigt at sprede sine aktieinvesteringer.

De amerikanske selskaber er som de første gennem afrapporteringen for årets 3.  kvartal. Overordnet set matcher de amerikanske regnskabstal i høj grad den positive økonomiske udvikling, som ses i USA og globalt. Omkring trefjerdele af selskaberne har rapporteret en indtjening, der i kvartalet oversteg analytikernes forventninger.

Selvom det er positivt, er det ikke noget, man bør lægge for meget i. Indtjeningsbarren sættes ofte tilpas lavt til, at selskaberne kan overraske positivt. Indtjeningen i de amerikanske selskaber voksede i alt 6,9 pct. sammenlignet med samme kvartal i 2016. Fremgangen er dog lavere end i 1. og 2. kvartal i år. Det skyldes i høj grad, at den lave oliepris trykker indtjeningen i energisektoren mere ned nu, end den gjorde i 1. halvår.

Den virkelig positive historie i den amerikanske regnskabssæson er omsætningen. Omsætningsvæksten har i stigende grad overrasket investorerne i år, og 3. kvartal var ingen undtagelse. Her steg omsætningen med 5,2 pct., hvilket var så langt over analytikernes forventninger, at man skal tilbage til 2014 for at finde en lignende udvikling.

Omsætningen er afgørende, fordi den er efterspørgselsdrevet, og derfor i højere grad end indtjeningen er et spejl af den økonomiske udvikling. Selskaberne er ikke i samme omfang herre over omsætningen, som de er med indtjeningen, hvor besparelser og effektiviseringer har dannet baggrund for tidligere indtjeningsvækst.

Konjunkturfølsomme selskaber ligger i front

Hvis man kløver de amerikanske selskaber op i to grupper i forhold deres følsomhed overfor den generelle økonomiske situation – de såkaldte cykliske og defensive aktier – kommer der et tydeligt mønster frem. Der har gennem 3. kvartal været et udpræget momentum i de cykliske selskaber - it, industri, materialer, cyklisk forbrug og finans - mens de defensive selskaber – f.eks. sundhed og tele og forsyning - har leveret en mere moderat vækst på linje med forventningerne.

Blandt de cykliske selskaber er energisektoren den vækstmæssige højdespringer, når man sammenligner med 2016. Men det skyldes i højere grad, at 3. kvartal 2016 var sløjt, end reel fremgang. Kigger man nærmere på det cykliske segment, kan man se, at teknologiselskaberne har leveret en stærk tocifret omsætnings- og indtjeningsvækst. Det har også overrasket analytikerne. Teknologiselskabernes eksponering til det globale opsving samt de amerikanske selskabers høje eksportandel har også gjort, at sektoren har lukreret på den lave dollarkurs.  

Danske selskaber skuffer

Tendensen i de europæiske selskaber læner sig op af de amerikanske. Men i Danmark har billedet været stik modsat. Den danske regnskabssæson har været udfordrende, og regnskaberne har skabt ganske kraftige kursfald. Kun få danske selskaber har overrasket positivt på både omsætning og indtjening, mens langt flere selskaber har skuffet på omsætning og/eller indtjening.

Forventninger har givetvis være for høje – måske særligt til de helt store danske selskaber. I det nuværende marked kan vi se, at positive overraskelser belønnes marginalt og skuffelser straffes hårdt. Det siger meget om investorernes forventninger og prissætningen på markedet.

Den skuffende udvikling på det danske marked understreger endnu engang også nødvendigheden i, at man som investorer spreder sine investeringer. Det er særlig vigtigt i et miljø, hvor et globalt opsving understøtter indtjeningen i selskaberne, og lave forventninger til inflationen holder renterne i ro.

Det er stadig gunstigt at satse på aktier, men forventningerne og prissætningen kan skabe modvind. Det er de seneste regnskaber for de danske selskaber et fint eksempel på.

Artiklen er også bragt som kommentar i Jyllands-Posten og på Finans.dk.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>