Oktober: ECB-møde blev en bevidst fuser

Den vigtigste begivenhed for rentemarkederne i oktober var rentemødet i Den Europæiske Centralbank, som dog helt i tråd med forventningerne ikke bød på de store overraskelser.

På rentemarkederne ventede vi hele måneden på rentemødet i Den Europæiske Centralbank (ECB) den 26 oktober. Mødet var imødeset, fordi det var blevet klart kommunikeret, at ECB på mødet ville beslutte, hvorledes centralbankens obligationsopkøbsprogram skal se ud i fremtiden. Med opkøb for 60 milliarder euro hver eneste måned har obligationsopkøbsprogrammet været en vigtig brik i de ret markante rentefald, der har været over de seneste år på alle europæiske obligationsmarkeder, hvorfor eventuelle ændringer ville kunne have stor indflydelse på de finansielle markeder.

Rentemødet endte dog lidt som en fuser, hvilket var helt bevidst fra ECB’s side, da man nødigt ville forstyrre den ro, som centralbankerne selv har skabt på de finansielle markeder gennem de seneste år. Meldingen fra centralbanken var, at opkøbene halveres fra nytår. Samtidig åbnede den dog op for muligheden for, at forlænge opkøbene efter efteråret 2018, hvor markedet forventede, at de ville slutte. Derfor udløste mødet i centralbanken kun ganske små renteudsving.

Måneden er derfor endt med ganske små rentefald, hvilket har resulteret i små plusser på afkastene i realkreditporteføljerne, hvilket er helt på niveau med markedet generelt.

Til sammenligning steg de amerikanske renter pænt i oktober, hvilket skal ses i sammenhæng med, at oktober var den første måned, hvor den amerikanske centralbank nedbragte sin obligationsbeholdning efter at have afsluttet sine opkøb i 2015. Disse rentestigninger i USA, forventer vi, kan begynde at smitte af på de lange europæiske renter, hvorfor vi fortsat har beskyttet porteføljerne mod moderate stigninger i de lange europæiske/danske renter.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>