November: Dollaren, regnskaber og den amerikanske skattereform drev markederne

Udviklingen i Formueplejeforeningerne var stabil i en måned, der ellers bød på store kursfald for mange investorer i det danske C20-indeks.

November måned har i stort omfang handlet om regnskaber fra tredje kvartal. USA afsluttede en robust sæson, hvor de amerikanske selskaber kunne fremvise stærke indtjeningsresultater og en overraskende stærk udvikling i omsætningen. Udviklingen var også i denne måned trukket af de såkaldte konjunkturfølsomme selskaber, hvor de ikke-konjunkturfølsomme selskaber ganske som forventet leverede en mere moderat udvikling. Blandt de konjunkturfølsomme sektorer var særligt IT en af de primære drivkræfter, idet tocifrede vækstrater i selskabernes omsætning og indtjening endnu en gang understøttede den stærke økonomiske udvikling, der findes i blandt andet USA.

I Europa har udviklingen været identisk med USA, selvom niveauerne her naturligt er væsentligt lavere. Den svagere dollar påvirker de europæiske eksportører, men valutamodvinden (dollar er faldet med cirka 2,5 procent i november måned og knap 12 procent i 2017) har ikke umiddelbart haft den store effekt på kursreaktionerne for de europæiske selskaber.

Danmark har dog adskilt sig fra de gode udenlandske regnskabsnyheder, og de danske selskaber har mildest talt haft en elendig regnskabssæson. Grundet den danske indekssammensætning og tilt mod for store selskaber skal man selvfølgelig være varsom med at tolke udviklingen i et større perspektiv. Selskabsspecifikke nyheder fra blandt andet Vestas, Coloplast og FLSmidth har givet kursfald, og de efterfølgende justeringer af forventningerne i det danske marked understreger endnu engang nødvendigheden i risikooptimering gennem spredning af aktieporteføljen.

Trumps skattereform understøtter aktierne

Et andet væsentligt element i kursudviklingen på aktier har været processen omkring den amerikanske skattereform. Repræsentanternes Hus vedtog tidligere deres forslag til en amerikansk skattereform, men Senatets forslag har haft sværere ved at finde fælles opbakning til sit forslag. Det skyldes, at det republikanske flertal i Senatet er mindre end i Huset. I alt er der 52 republikanske senatorer ud af i alt 100, hvor der alt andet lige kræves en større enighed sammenlignet med repræsentanternes hus.

Politisk fremskridt mod månedsafslutningen understøttede specielt det amerikanske marked, hvor Formueplejes eksponering mod de små og mellemstore selskaber har understøttet performance. I alt steg denne gruppe af selskaber med cirka 6 procent siden midten af november.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i november genereret et samlet afkast på 0,2 procent før omkostninger, hvilket var 0,5 procentpoint bedre det generelle marked.

Uændrede renter

På obligationssiden var måneden uden de helt store nyheder, hvilket også afspejler sig i stort set uforandrede renteniveauer.

Set fra et obligationsperspektiv var det mest interessante præsident Trumps valg af kommende chef for den amerikanske centralbank (FED), Jerome Powell. Powell var et ukontroversielt valg, da det vurderes, at han vil fortsætte den pengepolitiske linje, som den nuværende FED-chef Janet Yellen har lagt. Denne vurdering er dog behæftet med en del usikkerhed, da hovedpersonen selv sjældent har udtalt sig om sin personlige holdning til pengepolitikken.

Herhjemme viser tallene, at udlandet fortsat køber danske obligationer. Statistikken for oktober afslørede et nettokøb på 13 milliarder danske kroner, hvilket naturligvis understøtter det danske obligationsmarked.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>