Note fra investeringskomiteen: Trumps trussel om handelskrig

Selvom der for tiden er kold luft mellem USA og Mexico, er Trump hverken i gang med at skabe en længere diplomatisk krise med nabolandet eller andre udenrigs- og handelspolitiske konflikter. Det mener Formueplejes investeringskomite.

Præsident Trump underskrev torsdag et dekret vedrørende bygning af en mur ved den mexicanske grænse. Han var også ude med en offentlig udtalelse om, at Mexico selv skal betale for muren, hvorefter den mexicanske præsident nu har aflyst et planlagt møde med Trump i næste uge.

Formuepleje mener hverken, at Trump er i gang med at starte en længerevarende diplomatisk krise med Mexico, eller at påbegynde forskellige udenrigs- og handelspolitiske konflikter.

Han er derimod optaget af at levere det, han lovede under valgkampen, hvilket dekretet vedrørende muren til Mexico er et eksempel på. Her er Trump særdeles stålsat på at vise handlekraft i forhold til at støtte den indenlandske økonomi, forbedre USA’s betalingsbalance og mindske det nedadgående lønpres for de lavest lønnede amerikanere.

Selvom man med Trumps retorik kan frygte, at situationen kan eskalere og udvikle sig til en handelskrig mellem USA og store dele af verden, anser Formuepleje det som et led i en forhandlingstaktik, der skal skabe fordele for USA i forhold til andre lande. Herudover er det også meget begrænset, hvad Trump kan indføre af permanent karakter uden om Kongressen, der overvejende er for frihandel. Hans foreløbige indsatser har kredset om overtalelse af større virksomheder til ikke at udflage arbejdspladser til Mexico.

Trump må ligeledes acceptere allerede indgåede aftaler på handelsområdet. Det er i første række Mexico og Kina, der står for skud. Kina fordi 40 procent af USA's handelsunderskud stammer herfra. Mexico fordi det er så synligt, at arbejdspladser er blevet udflaget hertil. Andre lande kan naturligvis også blive berørt (for eksempel er USA’s underskud i samhandlen med Tyskland større end med Mexico), men det bliver – hvis overhovedet – først adresseret på et senere tidspunkt.

Uanset hvordan en mulig eskalerende protektionisme vil udvikle sig, er det fortsat Formueplejes vurdering at væksten i USA vil blive positivt påvirket af præsidentens tiltag og det, han kan blive enig med kongressen om. Hertil kommer den øgede optimisme, man allerede nu kan spore hos erhvervsliv og forbrugere. Dette vil på lidt længere sigt føre til en mere ekspansiv finanspolitik, stigende lønninger for de lavest lønnede (og dermed en de facto forhøjelse af mindstelønnen), inflation og rentestigninger samt en styrkelse af dollaren.

Samlet set vurderer Formuepleje, at den globale vækst vil blive påvirket i positiv retning og at økonomier, der ikke har alt for meget dollargæld, vil klare sig godt. Så alt i alt ser vi stadigvæk 2017 som et godt aktieår. Til trods for udsigten til en højere lang rente i 2017 forventer vi at kunne fremvise et positivt afkast-bidrag fra vores rente-investeringer – netop fordi vi har positioneret os hertil.

Skrevet af formand for investeringskomiteen, Leif Hasager, på vegne af investeringskomiteen.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>