Månedsstatus for obligationer: Positiv undertone for dansk realkredit

Den seneste måned er forventningerne til store stimulanser fra den amerikanske præsident Donald Trump blevet dæmpet yderligere. Det skyldes blandt andet fyringen af FBI-chefen James Comey og undersøgelsen af præsidentens rolle i forhold til Rusland under valgkampen. Det har medført øget usikkerhed omkring omfanget og tidsperspektivet af en amerikansk skattereform, hvilket har afspejlet sig i form af et fald i de amerikanske renter og i dollarkursen.

I Euroland er den politiske risiko aftaget, siden Emmanuel Macron vandt det franske præsidentvalg. I horisonten lurer til gengæld et vigtigt valg i Italien, som skal afholdes inden maj 2018. Rygter siger dog, at det allerede kan blive afholdt i slutningen af 2017. Italien er et de lande, hvor der er størst skepsis omkring euroen, og ifølge meningsmålingerne er der risiko for, at protestpartiet Five Star Movement kan få regeringsmagten, hvilket i så fald vil give store bølgeskvulp på de finansielle markeder.

Udsvingene på de danske renter har i maj været ganske små. Efterspørgslen af danske realkreditobligationer fra både udenlandske og danske investorer er fortsat god, da der er et fornuftigt merafkast i forhold til tilsvarende europæiske alternativer. Den stærke efterspørgsel har været med til at løfte kursen på de fleste danske realkreditobligationer, så set over den seneste måned har der været fornuftige afkast på obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne.

På valutamarkederne er dollarkursen faldet med knap tre procent i forhold til danske kroner, hvilket afspejler større usikkerhed omkring Trumps evne til at gennemføre finanspolitiske stimulanser, og samtidig er der for nærværende mindre politisk risiko i Euroland. En anden medvirkende faktor har også været, at de økonomiske indikatorer i Euroland fortsat ligger på et højt niveau, mens de er begyndt at falde lidt tilbage i USA.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>