Månedsstatus for obligationer: Positiv undertone for dansk realkredit

Den seneste måned er forventningerne til store stimulanser fra den amerikanske præsident Donald Trump blevet dæmpet yderligere. Det skyldes blandt andet fyringen af FBI-chefen James Comey og undersøgelsen af præsidentens rolle i forhold til Rusland under valgkampen. Det har medført øget usikkerhed omkring omfanget og tidsperspektivet af en amerikansk skattereform, hvilket har afspejlet sig i form af et fald i de amerikanske renter og i dollarkursen.

I Euroland er den politiske risiko aftaget, siden Emmanuel Macron vandt det franske præsidentvalg. I horisonten lurer til gengæld et vigtigt valg i Italien, som skal afholdes inden maj 2018. Rygter siger dog, at det allerede kan blive afholdt i slutningen af 2017. Italien er et de lande, hvor der er størst skepsis omkring euroen, og ifølge meningsmålingerne er der risiko for, at protestpartiet Five Star Movement kan få regeringsmagten, hvilket i så fald vil give store bølgeskvulp på de finansielle markeder.

Udsvingene på de danske renter har i maj været ganske små. Efterspørgslen af danske realkreditobligationer fra både udenlandske og danske investorer er fortsat god, da der er et fornuftigt merafkast i forhold til tilsvarende europæiske alternativer. Den stærke efterspørgsel har været med til at løfte kursen på de fleste danske realkreditobligationer, så set over den seneste måned har der været fornuftige afkast på obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne.

På valutamarkederne er dollarkursen faldet med knap tre procent i forhold til danske kroner, hvilket afspejler større usikkerhed omkring Trumps evne til at gennemføre finanspolitiske stimulanser, og samtidig er der for nærværende mindre politisk risiko i Euroland. En anden medvirkende faktor har også været, at de økonomiske indikatorer i Euroland fortsat ligger på et højt niveau, mens de er begyndt at falde lidt tilbage i USA.