Månedsstatus for januar: Trump-momentum understøttede aktier og fik renten til at stejle

Forventningerne til præsident Trumps lempelige finanspolitik satte i januar sit tydelige præg på udviklingen på de finansielle markeder.

Udviklingen på de globale aktiemarkeder fortsatte den positive stemning i januar, hvor indsættelsen af Donald Trump samt tegn på politisk handling i forhold til fokuspunkterne i hans valgkampagne var med til at understøtte forventningerne til aktiemiljøet fremadrettet. Trump-effekten er dog ikke den eneste parameter i aktiekursudviklingen. Et tiltagende økonomisk momentum understøtter vækstforventningerne til amerikansk og global økonomi, som er accelereret yderligere af forventningerne til Donald Trumps ekspansive finanspolitik. Det giver sig også til udtryk i sektorrotationen i aktiemarkedet generelt, hvor en søgen mod de konjunkturfølsomme sektorer startede tilbage i sommer sidste år, men er accelereret siden november.

Selv om porteføljeafkastet i januar er bedre end markedsafkastet, har det overordnede porteføljeafkast været negativt påvirket af en svagere dollar. Dollaren er blandt andet faldet som følge af en række politiske udmeldinger fra USA, hvilket har resulteret i et dollarfald på 2,4 procent i januar måned.

Den amerikanske regnskabssæson er i øjeblikket på sit højeste samtidig med, at de europæiske og ikke mindst danske regnskaber for fjerde kvartal 2016 begynder at blive offentliggjort. Generelt tegner der sig et fornuftigt billede af amerikansk omsætning og indtjeningsvækst – også når der korrigeres for energisektorens positive bidrag som følge af en væsentlig olieprisstigning sammenlignet med samme periode sidste år.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i januar genereret et samlet afkast på 0,6 procent før omkostninger, hvilket var 0,3 procentpoint bedre end det generelle marked.

Renten stejlede

Når de lange renter stiger mere (eller falder mindre) end de korte renter, siger man, at rentekurven stejler. Netop dette var tilfældet i januar 2017, hvor de tiårige DKK renter steg med 0,16 procent, mens de toårige DKK renter var uforandrede.

At billedet blev sådan skyldes stigende europæiske inflationsforventninger hos investorerne, hvilket som regel har den effekt, at samme investorer kræver en højere rente for at investere i især lange obligationer.

Én af årsagerne til de stigende inflationsforventninger var, at inflationen i eurozonen er steget markant over de seneste måneder, hvor januars stigning i forhold til 12 måneder tidligere var på 1,8 procent, hvilket skal sammenholdes med, at vi ikke skal længere tilbage end maj 2016, før samme tal var negativt.

En anden årsag var den nytiltrådte amerikanske præsident Donald Trump, der har indvirkning på stort set alle finansielle markeder. At Trump ønsker at gennemføre en meget lempelig finanspolitik har øget forventningerne til, at den globale økonomi kan se frem til solid vækst over de kommende år. Dette vil næsten automatisk føre til højere inflation, end man ellers ville have set.

Trump skabte også bevægelser i den amerikanske dollarkurs med en udmelding om, at Tyskland lukrerer på en alt for svag euro, hvilket fik dollaren til at falde en smule over for de europæiske valutaer. Om Trump har tænkt sig at gøre noget rent politisk angående kursen på USD er dog endnu uvist.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>