Månedsstatus: Danmark som sikker havn

Den Europæiske Centralbank og politisk usikkerhed forud for en række europæiske valg i 2017 fik renterne til at falde i februar.

De 2-årige og 10-årige renter i Danmark faldt henholdsvis 0,07 og 0,20 procent hen over den seneste måned. Det er derfor naturligt, at afkastene i Formueplejeforeningernes obligationsporteføljer har været positive i februar, hvilket også er hjulpet på vej af, at porteføljerne generelt har klaret sig en smule bedre end markedet. 

Den vigtigste årsag til rentefaldene var markedets bekymring forud for de kommende parlamentsvalg i flere vigtige europæiske lande: Holland i marts, Frankrig i april/maj og Tyskland til efteråret. Derudover er der en vis sandsynlighed for, at også italienerne skal til stemmeurnerne i løbet af 2017.

Fælles for valgene er, at såkaldte euroskeptiske partier står til markant fremgang i forhold til det seneste valgresultat, hvorfor obligationsinvestorerne frygter, at et eller flere eurolande vil melde sig ud af eurosamarbejdet. Man har derfor kunnet observere en stigende efterspørgsel af obligationer fra de ”sikre havne” i nord – herunder også Danmark. Af samme årsag var Nationalbanken nødt til at sælge 4,7 milliarder kroner for at svække den danske krone over for euroen.

En anden og mindre årsag til rentefaldene var Den Europæiske Centralbanks nylige beslutning om at måtte købe obligationer med en rente under -0,40 procent. Dette har været med til at presse de 2-årige tyske renter helt ned i -0,95 procent, hvilket er ny rekord. Det lave renteniveau smittede også en smule af på de danske renter.

På den anden side af Atlanten er der desuden sket en meget markant ændring i forventningerne til rentestigninger fra den amerikanske centralbank (FED). I løbet af ganske få dage udtalte en lang række FED-medlemmer sig på en såkaldt høgeagtig måde – det vil sige mere positivt om nødvendigheden af kommende rentestigninger. I skrivende stund er forventningen derfor, at FED med over 80 procent sandsynlighed hæver renten i marts.