LimiTTellus bliver endnu mere aktiv

Formuepleje LimiTTellus, der er Formueplejes store globale aktieportefølje, får nu ekstra værktøjer til at skrue op og ned for eksponeringen over for aktier. Dermed bliver LimiTTellus endnu mere aktiv i sin måde at levere højt risikojusteret afkast til investorerne.

I en tid, hvor flere og flere er fortalere for passivt forvaltede investeringsprodukter som ETF’er, går Formuepleje et par skridt den modsatte vej ved at indføre endnu mere aktiv forvaltning af sin store globale aktieportefølje, Formuepleje LimiTTellus.

LimiTTellus er en investeringsforening og kan anvende forskellige former for finansielle instrumenter samt afdække valutakursrisici via terminskontrakter. Det er de færreste danske investeringsforeninger, der udnytter disse muligheder, men med Formueplejes investeringskomité i spidsen vil vi nu i højere grad bruge disse værktøjer for at optimere det langsigtede risikojusterede afkast.

Vil anvende finansielle instrumenter

Grundlæggende fastholdes den globale aktieportefølje i LimiTTellus. Ovenpå lægges der et lag, hvor selve eksponeringen over for forskellige dele af aktiemarkedet øges eller mindskes gennem finansielle instrumenter.

Det er langt billigere end at ændre selve beholdningen af aktier. Konkret sker det ved, at investeringskomitéen skruer op og ned for eksponeringen over for globale aktier ved at købe eller sælge futures på forskellige typer af brede aktieindeks.

Når der købes en future på for eksempel 10 procent af porteføljens samlede værdi, øges eksponeringen over for stigninger og fald tilsvarende. Futuren er konstrueret, så den leverer positivt afkast, hvis det bagvedliggende aktiv – globale aktier – stiger, og det modsatte, hvis de globale aktier falder.

Dermed kan LimiTTellus levere højere afkast til investorerne i opadgående markeder. Modsat kan LimiTTellus sælge en future på det underliggende aktiv. Det har den effekt, at værdien af futuren stiger, hvis indekset falder, og modsat, hvis den stiger. På den måde kan LimiTTellus begrænse det negative afkast i perioder, hvor de globale aktier falder.

Denne aktive måde at begrænse det negative afkast på komplementeres af de defensive egenskaber, som den globale aktieportefølje i forvejen har. Her betyder den omhyggelige aktieudvælgelse, at der investeres i stærke selskaber, der klarer sig godt i økonomisk modvind.

Investeringskomitéen styrer

For at risikoen ikke kan blive for høj, er det besluttet at sætte en øvre grænse på 130 procent. Tilsvarende vil fonden ikke have en lavere aktieeksponering end 80 procent af det mulige. Det betyder, at investorerne i LimiTTellus ikke bare får en global aktieportefølje, men de får også Formueplejes investeringskomités forventninger til udviklingen på aktiemarkedet.

”Investeringskomitéen foretager allerede denne ændring i allokeringen og eksponeringen i de store blandede fonde Formuepleje Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta. Det har de seneste år givet attraktive afkast til investorerne. Nu vil vi også bruge vores forventninger til skift i aktiemarkedet til at optimere det risikojusterede afkast for LimiTTellus,” siger direktør Søren Astrup.

Fordeling af eksponering

Aktuelt har LimiTTellus 100 procent eksponering over for aktier. Men investeringskomitéen forventer, at rammen på 80-130 procent over længere tidsforløb vil blive anvendt på følgende måde:

  • 80 procent aktieeksponering i 20 procent af tiden
  • 100 procent aktieeksponering i 60 procent af tiden
  • 130 procent aktieeksponering i 20 procent af tiden

Målet er, at Formuepleje på denne måde forbedrer afkast/risikoforholdene, således at fonden kan levere et højere forventet afkast med en lavere risiko. Fonden forventes at falde mindre i værdi i risikofyldte perioder med fald på det globale aktiemarked.

Fordele for investorerne

Investorerne i LimiTTellus får nu ikke bare en investering i en bred global aktieportefølje. De får derimod ekstra værdi ved, at Formueplejes investeringskomité hele tiden optimerer risikoen i porteføljen i forhold til den aktuelle vurdering af risikoforholdene i markedet.

Dermed skal investoren ikke bruge tid på selv at tage stilling til, hvorvidt aktierne skal stige eller falde og dermed købe og sælge med fare for at tage fejl med øgede omkostninger til følge.

Komitéen vil benytte rammerne til både at beskytte investorerne over for forventelige aktiekriser og til at øge afkastet på tidspunkter, hvor aktierne står over for en forventelig stigning. Dermed kan investorerne i LimiTTellus også høste frugterne af det arbejde, investeringskomitéen i forvejen udfører med at justere aktivfordelingen i de store blandede fonde.

Her justerer komitéen på andelen af aktier og obligationer samt gearing, når det er opportunt. Et eksempel på investeringskomitéens arbejde var i 2016, hvor aktieeksponeringen blev sat 10 procentpoint ned to gange i april og juli – dels forud for brexit-valget i Storbritannien, dels forud for det amerikanske præsidentvalg i november. Efter præsidentvalget blev aktieeksponeringen igen øget og har siden været uændret.

Disse beslutninger bidrog til i første omgang at reducere risikoen og senere til at øge risikoen. Det bidrog positivt til afkastet, samtidig med at risikoen var lavere, end den ellers ville have været.

Ligesom vi gjorde i 2016, vil Formuepleje, hver gang der ændres i aktieeksponeringen for LimiTTellus, informere investorerne om ændringerne og via nyhedsmails.

Fakta om LimiTTellus

LimiTTellus så dagens lys den 4. februar 2005 som en investering, der skulle skabe ekstra værdi til investorer, som ellers ville vælge en global aktieinvesteringsforening.

Formuepleje LimiTTellus blev stiftet med det formål at tilbyde danske investorer en global aktieinvestering med et afkast mindst på linje med verdensaktieindekset kombineret med en række optionsstrategier, som har det primære formål at minimere risikoen, sekundært at øge afkastet.

Denne strategi efterlevede selskabet de første år, men anvendelsen af optionssikringer og køb af call-optioner ophørte med finanskrisen, primært fordi bankerne havde svært med at stille lines op til derivathandel.

Formuepleje valgte derfor at køre LimiTTellus videre som "almindelig" global aktieportefølje med fokus på omhyggelig aktieudvælgelse og robuste afkast/risikoegenskaber. I oktober 2013 blev strategien ført videre i en almindelig investeringsforeningsafdeling.

LimiTTellus er en akkumulerende investeringsforening.

Kontakt gerne Formueplejes sekretariat eller din rådgiver for mere information om LimiTTellus.

Læs artikel om LimiTTellus hos JP Finans

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>