Kvartalsopdatering: Obligationer trak op i afkastet

Styrken ved både at have aktier og obligationer i porteføljen blev i årets andet kvartal endnu en gang understreget, idet både Formueplejes aktie- og realkreditportefølje slog markedsafkastene ganske markant.

Afkastene på Formueplejeforeningerne i andet kvartal spændte fra -1,6 procent i Formuepleje Merkur til 1,7 procent i den rent obligationsbaserede fond Formuepleje Fokus, og dermed er det især obligationsporteføljerne, der har trukket op i afkastene. Både beholdningen af danske realkreditobligationer og beholdningerne af globale virksomhedsobligationer har således bidraget positivt, mens aktieafkastene grundet en svækket dollar har trukket ned.

Aktier

Aktiemarkedet har i andet kvartal udviklet sig med fornuftige afkast. For danske investorer har dollarfaldet over perioden dog imidlertid haft en negativ effekt, der har reduceret det samlede afkast væsentligt. Det globale aktiemarked har især været positivt begunstiget af udviklingen i Japan, USA og Emerging Markets, mens de europæiske aktier har haft en mere afdæmpet om end positiv udvikling.

På sektorniveau har forventningerne til afviklingen af Obamacare og ikke mindst forventningerne til den fremtidige regulering af amerikanske medicinpriser skabt en generelt positiv stemning i sundhedssektoren. Sammen med specielt IT-selskaberne, der har formået at holde momentum fra første kvartal, har disse to sektorer været højdespringerne i det globale aktieindeks.

I den modsatte ende har specielt de energirelaterede selskaber domineret billedet. Energisektoren er således faldet med 5,7 procent i kølvandet på en oliepris, der fortsat presses af et højt udbud af olie fra både OPEC-landene og de amerikanske producenter.

Et andet dominerende tema for aktiemarkederne har gennem kvartalet været det franske præsident- og parlamentsvalg. Aktiemarkedets fokus på specielt præsidentvalget skyldes usikkerheden omkring Frankrigs opbakning til euroen givet forskellene i det politiske grundlag mellem de to kandidater Emmanuel Macron og Marine Le Pen. Det tætte løb op til afstemningen skabte usikkerhed på aktiemarkederne, men afklaringen efter valgets første runde medførte aktiekursstigninger i hele Europa. En reformvenlig fransk præsident kombineret med et absolut flertal i Nationalforsamlingen kan over tid have en understøttende effekt på fransk og europæisk økonomi. I mellemtiden vil aktiemarkederne dog have fokus rettet mod det kommende valg i Italien, der skal afholdes inden udgangen af første kvartal 2018.

Obligationer

De danske realkreditobligationer i porteføljerne har i kvartalet leveret fornuftige afkast, selvom de danske renter i samme periode er steget. Dette skyldes både, at det især er de længere renter, der er steget, hvilket Formueplejes porteføljer var beskyttede imod, og at der er god efterspørgsel fra både hjemlige og udenlandske investorer efter danske realkreditobligationer, som fortsat ser interessante ud i forhold til mange udenlandske alternativer.

Valuta

Dollarkursen har i løbet af kvartalet til gengæld haft det svært, selvom den amerikanske centralbank hævede renten i juni. Svagheden i dollaren stammer dels fra en stribe skuffende nøgletal fra USA, men i mindst lige så høj grad fra en styrkelse af euroen på grund af lettelse over præsident- og parlamentsvalgene i Frankrig. Samtidig har flere medlemmer af Den Europæiske Centralbank (ECB) mod slutningen af kvartalet tillagt sig en mere høgeagtig retorik, hvilket også har styrket euroen. Endelig er der et stort betalingsbalanceoverskud i Euroland, hvilket løbende medfører efterspørgsel efter euro.

Formueplejes afkastudvikling i andet kvartal 2017

Nøgletal

Da tillidsindikatorerne fra forbrugere og virksomheder i især USA men også i Europa steg markant i første kvartal, var der en klar forventning om, at de hårde nøgletal som faktisk forbrug og faktiske investeringer ville stige i andet kvartal. Udviklingen i de hårde nøgletal har desværre skuffet forventningerne i især USA, mens billedet har været bedre i Europa. Man skal dog bemærke, at tillidsindikatorerne fortsat ligger højt, hvorfor der fortsat er forhåbning og forventning om, at øget aktivitet fra virksomheder og forbrugere vil materialisere sig i tredje kvartal. En indfrielse af disse forventninger vil være positivt for risikoaktiver i den kommende periode.
Politik

I maj og juni åndede markederne og store dele af den politiske elite i Europa lettet op, da Emmanuel Macron først blev valgt til præsident, og hans parti La République En Marche efterfølgende fik absolut flertal i Nationalforsamlingen. Valgsejren afsluttede først og fremmest usikkerheden om Frankrigs tilslutning til euroen, som præsidentmodkandidaten Marine le Pen havde sået tvivl om. Dernæst giver det parlamentariske flertal forhåbninger om, at Frankrig vil gennemføre de strukturelle reformer, som landet absolut har behov for, hvis den nære tilknytning til Tyskland også skal være økonomisk mulig i fremtiden.

Det er Formueplejes vurdering, at valget af Emmanuel Macron og det sandsynlige genvalg af Angela Merkel i Tyskland til efteråret vil kunne markere begyndelsen på et tættere knyttet Europa, hvilket vil være positivt for den økonomiske vækst. Den mulige malurt i bægeret kommer dog fra Italien, hvor et parlamentsvalg enten i efteråret 2017 eller i foråret 2018 muligvis vil bringe et eller flere euroskeptiske partier til magten. Skulle det ske, vurderer vi, at det vil kunne ramme risikoaktiver ganske hårdt, men at vores danske realkreditobligationer og dollareksponering i aktieporteføljerne vil danne en modvægt til eventuelle fald på aktiemarkederne.

Formuepleje forventer også fortsat, at den kommende skattereform fra Præsident Trump vil kunne give aktiemarkedet et løft.

Centralbanker

De globale centralbanker spiller fortsat en meget vigtig rolle på de finansielle markeder. Den Amerikanske Centralbank er begyndt at trække stimulanser tilbage i form af renteforhøjelser, senest i midten af juni måned. Til gengæld er såvel Den Japanske som Den Europæiske Centralbank fortsat aktive, og de pumper stadig masser af penge ud, hvilket er med til at understøtte de finansielle markeder.

Tendensen fra de seneste uger er dog, at centralbankmedlemmerne udtaler, at markederne skal vænne sig til muligheden for en strammere pengepolitik inden alt for længe. I noget, der kunne minde om en koordineret indsats, har medlemmer fra centralbankerne i USA, Europa, Storbritannien og Norge i den sidste halvdel af juni været på banen med advarsler om, at pengepolitikken på nuværende tidspunkt måske er for lempelig. Dette skal givet ses som et første forsøg på at stramme op uden at forskrække markederne.

Hos Formuepleje ser vi fortsat god værdi i de korte og mellemlange realkreditobligationer, da vi mener, at markedets forventninger til fremtidige rentehævninger fra Nationalbanken er for høje. Samtidig er der også fortsat udsigt til, at lånerenten i Formueplejeforeningerne forbliver i negativt territorium. Aktuelt ligger lånerenten mellem -0,1 procent og -0,30 procent inklusiv marginal til bankerne.

Konklusion

Selv om det franske valg blev overstået uden negative overraskelser, ligger et italiensk valg stadig og lurer i horisonten. Formuepleje vurderer dog, at selv et – for markederne – dårligt italiensk valg vil have begrænset effekt på Formueplejeforeningerne, da danske realkreditobligationer og dollareffekten vil være modvægt til aktiekursfald. Samtidig bliver det interessant, om forbruget og investeringerne indfrier løfterne fra de flotte tillidsindikatorer, der har kendetegnet hele den vestlige verden i 2017, og om Trump kommer nærmere en skattereform, der vil kunne løfte den amerikanske vækst.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>