Kvartalskommentar: Stærke regnskaber understøtter driftsmæssigt opsving

I forhold til udviklingen på aktiemarkederne har årets tredje kvartal været et begivenhedsrigt et af slagsen, hvor især Donald Trump, den amerikanske skattereform, dollaren og USA's forhold til Nordkorea løb med investorernes opmærksomhed.

Tredje kvartal 2017 startede med regnskabsrapporteringen for årets andet kvartal og viste overordnet set en fortsættelse af det positive driftsmomentum, der over en række kvartaler gradvist er tiltaget i styrke. Udviklingen understøtter Formueplejes hovedscenarie, hvor den positive driftsmæssige udvikling anføres af en bedre efterspørgsel frem for omkostningstilpasninger og effektiviseringer. Udviklingen er med til at forstærke kvaliteten i den indtjening i selskaberne, der netop er så vigtig for at kunne generere afkast i det nuværende konjunkturstadie.

Frem mod regnskabssæsonen for tredje kvartal, der starter i midten af oktober, har fokus på selskabsniveau været rettet mod de små og mellemstore amerikanske selskaber. Forventningerne omkring Donald Trump og republikanernes forslag til den amerikanske skattereform har siden midten af august især understøttet dette segment i aktiemarkedet. Som det fremgår af figuren nedenfor er netop de små og mellemstore amerikanske selskaber steget med 5,7 procent og har i særdeleshed outperformet de øvrige markeder siden midten af august. Grunden til, at netop denne gruppe af amerikanske selskaber stiger med udsigten til lavere amerikansk selskabsskat, er, at selskaberne er orienteret mod den indenlandske efterspørgsel og dermed ikke har mulighed for at optimere skatten som de øvrige amerikanske eksportører. Formueplejes aktieportefølje har gennem 2017 haft en væsentlig eksponering mod denne gruppe af amerikanske selskaber. 

Graf der illustrerer forventningen til den amerikanske skattereform og hvordan skiftende forventninger påvirker amerikanske aktier

Da både den amerikanske og europæiske økonomi i høj grad er baseret på eksport, har udviklingen i forholdet mellem den amerikanske dollar og euroen (danske kroner) haft en væsentlig indflydelse over kvartalet. Dollaren er i løbet af kvartalet svækket med cirka 3,2 procent, hvilket umiddelbart påvirker danske aktieinvestorer på to måder.

For det første har en svagere dollar understøttet de amerikanske eksportører, idet disse fremadrettet forventes at kunne sælge deres varer billigere uden for USA. Omvendt oplever de europæiske eksportører en udvanding af deres konkurrenceevne, idet eurostyrkelsen gør de europæiske varer dyrere uden for EU. Dette er en af årsagerne til, at europæiske aktier generelt har gjort det dårligere end andre markeder og således blot er steget med 2,8 procent, hvor det amerikanske S&P 500 indeks i samme periode er steget med 5,3 procent.

For det andet rammer dollarsvækkelsen også det direkte afkast i porteføljen. Dette skyldes naturligvis, at Formueplejes aktieportefølje med investeringer i USA også har en valutaeksponering i amerikanske dollar. Med en svækket dollar over kvartalet reduceres det samlede porteføljeafkast forholdsmæssigt.

Valutaudviklingen er i høj grad et resultat af de forskellige væksttempi, der eksisterer, i den globale økonomi og af centralbankernes relative forventede respons hertil. Situationen i 2017 er dermed modsat 2015, når forholdet mellem den amerikanske og europæiske valuta nærstuderes.

Et tredje element, der har tiltrukket sig opmærksomhed i tredje kvartal er det anspændte forhold mellem USA og Nordkorea. Nordkoreanske testaffyringer har i den grad udfordret forholdet mellem de to lande, og Donald Trumps tale i FN, hvor han omtalte Kim Jong-un som ”Raketmanden”, gjorde ikke forholdet bedre. Aktiemarkedet har i vid udstrækning indarbejdet den retoriske krig i forventningerne, hvorfor man skal se en væsentlig forværring i forholdet mellem USA og Nordkorea for at se en vedvarende negativ effekt i aktiemarkederne generelt. En direkte væbnet konflikt mellem de to lande er reel, om end Formuepleje tillægger scenariet forholdsvis begrænset sandsynlighed.

Formueplejes aktieportefølje, givet ved Formuepleje LimiTTellus, oplevede i september måned et afkast på 2,5 procent før omkostninger, mens afkastet over hele tredje kvartal målt i danske kroner og før omkostninger ligger uændret.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>