Kvartalskommentar: Dansk udbrud gav flot tredje kvartal for obligationerne

Geopolitik og et udkast til en amerikansk skattereform var med til at sætte deres præg på den makroøkonomiske udvikling i tredje kvartal - en periode, der gav positive afkast til Formueplejes obligationsinvestorer.

I den seneste måned og det seneste kvartal har det været godt at være obligationsinvestor i Formuepleje. Det kan blandt andet kan ses i obligationsporteføljen i Formuepleje Fokus, der før omkostninger gav afkast på henholdsvis 0,67 procent og 3,52 procent i september 2017 og tredje kvartal 2017. Disse afkast går igen i de øvrige obligationsporteføljer i varierende grad afhængig af porteføljestørrelsen og er desuden bedre end den generelle markedsudvikling.

Set fra start til slut var der i tredje kvartal meget små ændringer i de globale renteniveauer. Men den tilsyneladende begivenhedsløse udvikling gemmer over en del rentebevægelser.

Overordnet set bød kvartalet ikke på overraskelser på nøgletalsfronten. Generelt set må konklusionen på den makroøkonomiske udvikling i kvartalet være, at styrken i det synkrone globale opsving fortsat er stor. I stedet blev renteudviklingen drevet af politiske begivenheder og af centralbankerne.

Med hensyn til den politiske del, var Donald Trump manden i centrum. I første halvdel af kvartalet fik han i samarbejde med det nordkoreanske regime sendt renterne nedad i forbindelse med konflikten omkring Nordkoreas atom- og missilprogram. Denne effekt viste sig dog at være midlertidig, da markedet sidst i september sendte renterne i vejret i forventning om kraftige finanspolitiske stimuli i forbindelse med Trumps skatteforslag.

Blandt centralbankerne lykkedes det Draghi fra Den Europæiske Centralbank (ECB) at fjerne forventningerne om snarlige rentestigninger – forventninger, som opstod i kølvandet på en tale afholdt i portugisiske Sintra i slutningen af juni (se evt. forrige kvartalsstatus). P.t. forventer markedet, at ECB hæver renten næste gang i 2019.

Samtidig påbegyndte Yellen fra den amerikanske centralbank (FED) sit såkaldte QT-program, hvilket dækker over begrebet ’quantitative tightening’. Programmet vil over tid bringe FEDs beholdning af obligationer ned til et mere normalt niveau og skal ses som et klart tegn på, at kriseberedskabet i FED er på vej ud. Markedsdeltagerne er dog meget i tvivl om den fremtidige pengepolitik i USA, hvilket især kan ses ved, at FED selv forventer at hæve renten fire gange inden udgangen af 2018, mens markedet kun forventer halvanden rentestigninger (a’ 0,25%). Denne usikkerhed kan dog også hænge sammen med, at Donald Trump efter alt at dømme skifter Janet Yellen ud til februar næste år. På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvem der herefter vil stå ved roret i den amerikanske centralbank.

I Danmark var udviklingen kendetegnet ved, at de korte renter faldt mere end i Tyskland, hvilket er en udvikling i tråd med Formueplejes forventninger. Samtidig er renterne på danske realkreditobligationer isoleret set faldet, hvilket i høj grad skyldes, at udenlandske investorer fortsat har stor appetit på især konverterbare realkreditobligationer.

Strategien fremadrettet er fortsat baseret på en forventning om lave renter fra centralbankerne, hvilket vil sige i ’den korte ende’ af rentekurven, mens vi har beskyttet porteføljerne mod moderate stigninger i ’den lange ende’.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>