Jørn Nielsen valgt som investorrepræsentant

På indstilling fra bestyrelsen i Formuepleje A/S opstillede Jørn Nielsen som investorrepræsentantkandidat.

Idet der ikke ved opstillingsfristens udløb den 22. februar 2017 var opstillet yderligere kandidater, anses Jørn Nielsen som genvalgt til investorrepræsentant.  

Investorforum den 2. marts 2017, hvor valget skulle være afholdt, er dermed aflyst.

Læs indkaldelse til Investorforummet.