Formueplejes aktive obligationsstrategier undveg tab

Formuepleje forventer stigende renter for langtløbende obligationer i 2017. Det vil normalt give obligationsinvestorer tab, men med Formueplejes meget aktive obligationsstrategi forventes alligevel positivt afkast. Strategien, der lykkedes i 2016, fortsættes ind i 2017.

I 1897 opstod der i USA rygter om, at forfatteren Mark Twain var død. Til det udtalte den spillevende forfatter, der på daværende tidspunkt boede i London, efter sigende: ”Rygterne om min død er en overdrivelse”. Årsagen til rygtet var sygdom hos Mark Twains fætter, der dog overlevede.

På samme måde ”overlevede” obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne de rentestigninger, der indtraf i den sidste del af 2016. Den 10-årige danske statsobligationsrente steg med mere end 0,3 procentpoint i løbet af fjerde kvartal 2016, hvilket medførte et kurstab på denne obligation på cirka 3 procent.

I Formueplejes rene realkreditobligationsportefølje, Formuepleje Fokus, der via låntagning har investeret op til fem gange egenkapitalen i realkreditobligationer – kunne man derfor med rette frygte nogle ganske markante kurstab.

Dette skete dog ikke, da afkastet i Formuepleje Fokus i fjerde kvartal 2016 blev på +1,36 procent, lige som afkastet i alle øvrige realkreditobligationsporteføljer, der indgår i de blandede fonde, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta, var positivt, da strategien her er den samme, men tilpasset den lavere grad af lånefinansiering.

En obligation er ikke blot en obligation

Det særlige ved Formueplejes måde at investere i danske realkreditobligationer på, er, at det langt overvejende sker for lånte midler, der medfører, at der uanset renteniveau kan skabes positivt afkast, da der lånes til lavere renter, end der investeres til. Det er imidlertid kun en lille del af forklaringen bag obligationsteamets positive merafkast i fjerde kvartal 2016, idet der i hvert fald er to yderligere pointer gemt i resultatet:

  1. For det første er brugen af lånefinansierede investeringer kun så risikofyldt, som man selv gør den til. Forstået på den måde, at risikoen afhænger af, hvad man investerer de lånte penge i. I Formueplejeforeningerne har realkreditobligationerne i øjeblikket en gennemsnitlig renterisiko på cirka en fjerdedel af renterisikoen på en 10-årig statsobligation. Med andre ord er det kun i den mest belånte obligationsportefølje (Formuepleje Fokus), at renterisikoen overstiger renterisikoen på den 10-årige statsobligation – og kun en smule. I alle de øvrige obligationsporteføljer er renterisikoen aktuelt lavere.
  2. For det andet er der forskel på renter. Renten på en 10-årig obligation ændrer sig ikke nødvendigvis i samme takt som renten på en 2-årig obligation. I fjerde kvartal spillede den 10-årige statsobligationsrente samme rolle som Mark Twains fætter, der blev syg. Til sammenligning steg de korte renter, som Formueplejeforeningerne har købt, stort set ikke. Derfor var der intet tab på trods af rentestigninger for 10-årige obligationer.

Valget af at ligge med obligationer med kort løbetid i Formueplejeforeningerne kan ændre sig. Det ligger i definitionen af aktiv forvaltning, at porteføljerne vil ændre sig i takt med, at vores forventninger til obligationsmarkederne ændrer sig.

Graf over Formuepleje Fokus' performance i forhold til benchmark

Forventninger til 2017

I øjeblikket mener vi i Formuepleje, at usikkerheden omkring renterne på de langtløbende obligationer er så stor, at vi har valgt at fjerne det meste af følsomheden over for rentestigninger, der rammer obligationer med mere end seks års løbetid. Denne begrænsning skyldes især den politiske risiko, der ligger i, at centralbanker kloden rundt køber kraftigt op i netop dette segment.

Spørgsmålet er, om disse opkøb fortsætter eller ej? Hvor og hvor meget vælger Den Europæiske Centralbank at købe? Disse spørgsmål kan ikke besvares af en økonomisk analyse, men bliver i stedet afgjort af politiske aftaler, som kun vanskeligt lader sig forudsige. Dette står i modsætning til vores overbevisning om, at renter på de kortløbende obligationer vil forblive lave, fordi økonomierne fortsat befinder sig i efterdønningerne af kriserne i 2008-09 og 2011-12.

At vi får ret i vores renteforventninger er naturligvis langt fra sikkert, men det vil i givet fald kunne aflæses tydeligt i Formuepleje Fokus’ afkast relativt til afdelingens benchmark, hvilket afsluttende leder frem til endnu et citat fra Mark Twain: ”Handling taler højere end ord, men ikke nær så ofte”.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>