Formuepleje er førende i Europa inden for investering i globale high yield-obligationer

Inden for forvaltning af virksomhedsobligationer har Formueplejes kreditteam, Absalon Corporate Credit, i 2016 haft så stor succes med deres aktive strategi, at en af fondene med globale high yield-obligationer har indtaget førstepladsen blandt 72 tilsvarende fonde i Europa.

Formuepleje etablerede i 2015 et stærk kreditteam, der skulle investere i både globale high yield-obligationer og kreditobligationer udstedt af virksomheder hjemmehørende på Emerging Markets. Teamets særlige strategi inden for begge typer af obligationer har ført absolutte topresultater i 2016, idet en af fondene med globale high yield-obligationer ifølge Morningstar har indtaget førstepladsen blandt 72 tilsvarende europæiske fonde.

”Vores porteføljer af virksomhedsobligationer er resultatet af en meget aktiv udvælgelse, hvor vi ikke tager udgangspunkt i et indeks, men i stedet har optimeret på mange forskellige faktorer. Foruden omhyggelig udvælgelse af de enkelte udstedere med fokus på virksomheder, der foretrækker at betale gæld tilbage fremfor at belønne aktionærerne, kigger vi meget på regioner og sektorer og påvirkningen fra den underliggende økonomi,” siger chefporteføljemanager Klaus Blaabjerg.

Det betyder konkret, at fonden SICAV Absalon Global High Yield har leveret et afkast på 17,5 procent* i 2016, hvilket ifølge Morningstar er det højeste inden for den type fonde i Europa. Teamets anden fond inden for EM Virksomhedsobligationer, SICAV EM Corporate Debt, har leveret et afkast på over 16 procent*, hvilket er i top 15 blandt 252 tilsvarende europæiske fonde.

De to danske fonde, Absalon Invest Global High Yield og Absalon Invest EM Virksomhedsobligationer, har begge leveret 15,4 procent* i afkast, hvilket skal ses i forhold til det gennemsnitlige afkast fra tilsvarende danske fonde på cirka 8-9 procent* i 2016.

Alle fire fonde følger samme strategi og afkastforskellene skyldes mindre portefølje- og formueforskydninger.

Flerstrenget strategi

Hele aktivklassen inden for virksomhedsobligationer har generelt i 2016 oplevet medvind på flere fronter. Generelt blev de makroøkonomiske rammebetingelser forbedret i både USA og Europa, hvilket øgede indtjeningen i virksomhederne og mindskede antallet af konkurser. Samtidig opkøber ECB hver måned milliarder af Investment Grade-obligationer og understøtter dermed prisen i Europa for hele aktivklassen. Desuden har olieprisen stabiliseret sig ved over 50 dollar pr. tønde, og det betyder, at flertallet af de amerikanske energiselskaber er udsat for en mindre risiko for konkurs.

”Mens makroøkonomien har givet medvind, har Formueplejes kreditteam, Absalon Corporate Credit, gennemført en flerstrenget aktiv forvaltning, hvor vi med succes har interesseret os for at investere i virksomhedsobligationer med lang løbetid, og så sælge renterisikoen fra. Det har den fordel, at når disse obligationer tilføjes porteføljen, opnås en gennemsnitlig effektiv rente for hele porteføljen, der ligger et par procentpoint over benchmark – uden at renterisikoen øges,” siger Klaus Blaabjerg.

Han tilføjer, at foruden denne særlige løbetidsstrategi har teamet også haft fokus på at være enten over- eller undervægtet over for obligationsudstedere inden for udvalgte sektorer. Aktuelt er Global High Yield fondene særligt eksponeret over for Energi og Finans, mens teamet vægter Health Care-selskaber lavt.

”Det, som kendetegner teamets måde at investere i virksomhedsobligationer på, er en udpræget aktiv holdning til alle dele af forvaltningen. Det er både inden for sektoranalyse, kreditvurdering, porteføljekonstruktion og rentestrukturanalyse, at vi omhyggeligt bygger og forvalter porteføljerne ud fra de forventninger og holdninger, vi har til aktivklassen,” siger chefporteføljemanager Klaus Blaabjerg.

Absalon Corporate Credit-teamet forventer et afkast i 2017 på cirka 10 procent, idet de makroøkonomiske forhold forsat er gode, og porteføljerne har en høj effektiv rente. 

Formueplejes kreditteam, Absalon Corporate Credit, blev etableret i begyndelsen af 2015 og udgøres af Klaus Blaabjerg, Sune Jensen, Peter Dabros og Toke Hjortshøj.

Danske investorer kan investere i strategierne via Absalon Invest Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer. Kontakt gerne en af Formueplejes formuerådgivere.

*Ifølge Morningstar.dk og ifb.dk. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Læs også:
13.10.16 Virksomhedsobligationer er fortsat attraktive

18.03.2016 Virksomhedsobligationer får medvind af ECB

19.01.2016 Blog: Mit investeringsbud for 2016 peger på virksomhedsobligationer

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>