Derfor er olieprisens indflydelse på aktiemarkedet aftaget kraftigt

Siden begyndelsen af 2016 har der været en usædvanlig sammenhæng mellem aktiemarkedet og prisen på olie, men nu ser udviklingen ud til at vende. Formueplejes aktiestrateg forklarer her, hvad det betyder for aktier i fremtiden.

Set over de seneste år er olieprisen halveret fra et niveau omkring 90-100 dollar til nu omkring 50 dollar pr. tønde. Prisændringen har været markant, men indflydelsen på aktiemarkedet har været ganske varierende. Målinger for samvariationen eller korrelation mellem de to aktivklasser viser således også, at olieprisens betydning for udviklingen i aktiemarkedet siden årsskiftet har været kraftigt aftagende.

Faldet i olieprisen kan i vid udstrækning henføres til udbudsproblematikken. Hvor det historisk set i høj grad har været gruppen af de olieproducerende lande under OPEC, der har været toneangivende i udbuddet af olie, har en ”ny” spiller over en årrække gradvist meldt sig på banen. Produktionen af skiferolie i USA (som ikke er medlem af OPEC) er vokset markant og udgør i dag en væsentlig andel af den globale olieproduktion, og er i forhold til traditionel olieproduktion i øvrigt væsentligt mere fleksibel.

For aktiemarkedet vil et fald i olieprisen normalt betragtes som en god nyhed. Langt de fleste vestlige økonomier er forbrugsdrevne, og billigere olie vil derfor ofte fungere på samme måde som en skattelettelse. Det kraftige olieprisfald, vi så i de første kvartaler af 2016, havde dog den modsatte effekt: Det medførte aktiekursfald.

Selskaber i energisektoren vil naturligvis ofte opleve, at aktiekurserne falder, når olien er under pres, men set i et historisk perspektiv er det usædvanligt, at aktiemarkedet som helhed også oplever fald, som det gjorde i foråret 2016. Her medførte kraftige olieprisfald fra et i forvejen lavt niveau i langt højere grad en fokusering på kreditrisikoen fra især investorer i aktie- og erhvervsobligationsmarkederne. Denne kreditrisiko afspejlede energisektorens konkursrisiko i et miljø, hvor olieprisen for mange selskabers vedkommende lå under break-even, og hvor de kraftige olieprisfald øgede risikoen for konkurser. Også i relaterede industrier og andre sektorer som Finans forplantede kreditrisikoen sig i aktiemarkedet. Derfor tilsidesatte aktieinvestorerne de positive forbrugseffekter af en lavere oliepris og fokuserede på kreditrisikoen. Netop derfor var korrelationen mellem olieprisen og aktiemarkedet høj – det vil sige, at aktierne faldt, når olieprisen faldt (og omvendt).

Gennem første halvår af 2017 er den positive korrelation, eller samvariation, mellem olieprisen og aktiemarkedet faldet kraftigt. Den såkaldte korrelationskoefficient ligger i dag cirka 70 procent lavere end i starten af 2016 målt på forholdet mellem den amerikanske olie og S&P 500 indekset på 60 og 120 dages beregninger. Korrelationsniveauet mellem den amerikanske olie og det amerikanske aktiemarked på 60 og 120 dages beregning kan i dag karakteriseres som værende stort set ukorreleret. Baggrunden er, at olieprisen har stabiliseret sig på et højere niveau (omkring 50 dollar per tønde), og dermed er kreditrisikoen reduceret væsentligt. Olieprisen defineres fortsat i høj grad af udbudssituationen, men niveauet for – og ikke mindst ændringerne i – olieprisen er stabiliseret i forhold til tidligere, hvilket er den primære årsag til den kraftige reduktion i den statistiske sammenhæng mellem olieprisen og aktiemarkedet – specielt i første halvår af 2017.

Ser man nærmere på aktiemarkedet på tværs af sektorerne, understøtter billedet den overordnede udvikling beskrevet ovenfor. Perspektiveringen på sektorniveau viser, ikke overraskende, en væsentligt højere korrelation mellem olieprisen og energisektoren sammenlignet med de øvrige 10 sektorer. Her er Sundhedssektoren og især sektorerne inden for både stabilt og cyklisk forbrug områder, der har oplevet det største fald i korrelationskoefficienten mod olieprisen, og de befinder sig i øjeblikket i et niveau, hvor sammenhængen med olieprisen er svagt negativ. Sagt med andre ord er olieprisfald nu vendt til at have en svag positiv effekt på netop disse sektorer.

Aktieinvestorernes aftagende fokusering på kreditrisikoen afledt af primært energisektoren betyder derfor også, at de positive forbrugseffekter af en fortsat lav oliepris er begyndt at træde i karakter.

Korrelationsmønstret mellem olieprisen og aktiemarkedet er ikke stationært, og derfor vil et niveauskifte mod en lavere oliepris igen kunne øge en positiv sammenhæng mellem olieprisen og aktiemarkedet. For nuværende indikerer ændringen i korrelationsmønstret dog, at aktieinvestorerne i højere grad fokuserer på forbrugseffekterne frem for kreditrisikoen, som de gjorde i 2016.

Observationerne er i høj grad et vigtigt input i forståelsen af aktieinvestorernes aktuelle fokusområder og et element, der har og fortsat understøtter et positivt syn på aktier i 2017.

Artiklen er også bragt som morgenkommentar på Finans.dk/investor.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>