Derfor bør aktieinvestoren fokusere på selskabernes investeringsaktivitet

Troen på fremtiden spiller en afgørende rolle for dit fremtidige aktieafkast, lyder det fra Formueplejes aktiestrateg Otto Friedrichsen.

CAPEX. Det lyder måske kedeligt, men er man aktieinvestor, er det et mål, man bør holde et vågent øje med. CAPEX afspejler virksomhedernes tro på fremtiden, givet deres aktuelle kapacitet, og er dermed en afgørende parameter i aktiemarkedets fremadrettede afkastpotentiale.

Capital expenditures, CAPEX, er et mål for den investeringsaktivitet, som virksomheder bruger på at vedligeholde eller udvide den nuværende kapacitet. For at en omkostning kan kategoriseres som Capital expenditure, skal den aktiveres eller med andre ord afskrives over det købte aktivs levetid.

De globale aktiemarkeder har bevæget sig betydeligt siden finanskrisens bund i marts 2009, og i den mellemliggende periode har en væsentlig øvelse for virksomhederne været at reducere kapaciteten til den faldende efterspørgsel i kølvandet på finanskrisen. Øvelsen har været en vigtig brik i genereringen af den indtjening, som virksomhederne har kunnet præstere givet den beskedne udvikling i efterspørgsel og omsætning.

Også centralbankernes pengepolitik har været et vigtigt element i afkastudviklingen på aktier. Ikke mindst i form af en sænkning af de ledende renter til 0 pct. eller lavere og efterfølgende markedsopkøb af obligationer med henblik på at presse markedsrenterne ned for at stimulere forbrug og investering.

Begge dele har skabt en stigning i værdiansættelsen af aktier, simpelthen fordi aktieinvestorer siden 2012 i højere grad har været villige til at betale en højere pris for at få adgang til virksomhedernes indtjening givet virksomhedernes egen omkostnings- og effektivitetstiltag samt forventningen om en positiv indtjeningseffekt fra centralbankernes stimuleringstiltag. Investorerne har med andre ord haft en væsentligt større tro på fremtiden end mange virksomheder.

Med en flad efterspørgsel og omsætning, ledig kapacitet i forhold til efterspørgselsforventningerne og uattraktive placeringsmuligheder for overskudslikviditet (centralbankernes effekt på markedsrenterne) har virksomhederne sendt indtjeningen tilbage til aktionærerne, typisk gennem udbyttebetalinger og aktietilbagekøb for at optimere selskabernes egen balance. Dermed har de tilgodeset deres egen kapitalforrentning i en periode, hvor troen på en accelererende efterspørgsel og pres på den eksisterende kapacitet har været yderst begrænset.

Bortset fra energisektoren, der over de seneste 18 måneder har oplevet en kraftig opbremsning i CAPEX som følge af faldende energipriser, er der i dag en positiv (om end moderat) udvikling i flere sektorer. Hvis flere virksomheder i højere grad begynder at investere, vil det accelerere den økonomiske vækst, men også øge presset på den kapacitet, der i høj grad er med til at definere centralbankernes pengepolitik. En aldrende aktivmasse, stærke balancer og en tiltagende optimisme, der især kan registreres i de bløde nøgletal, må forventes over tid at understøtte CAPEX-behovet og derigennem understøtte aktieafkastet.

Artiklen er også bragt som morgenkommentar på Finans.dk/investor.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>