De solide afkast holder ved

Her halvvejs gennem året kan Formuepleje med tilfredshed notere gode solide afkast – for blandt andet Formueplejes store blandede fonde og fondene med virksomhedsobligationer.

2017 viser sig indtil videre at blive netop det gode investeringsår, som Formueplejes investeringskomité forudså ved årets start. Afkastene drives af flere faktorer. Det positive aktiemarked i USA, der, når der måles på det brede indeks S&P 500, er steget cirka 9 procent målt i dollar, men når der korrigeres for en lavere dollarkurs er bidraget til afkastet cirka 3 procent. Formueplejes investeringskomité forventer dog, at dollaren i andet halvår mere end genvinder det tabte. En positiv bidragsyder til afkastene er aktieporteføljernes vægt i europæiske aktier, der har performet tilfredsstillende. Der kan også noteres et pænt positiv bidrag fra de moderat gearede obligationsporteføljer, der i Penta har bidraget med cirka 3 procent indtil videre. Desuden har bidraget fra virksomhedsobligationer i Formuepleje OptimumPareto og Safe lagt yderligere til det positive afkast.

Hvor første kvartal var meget positivt, så er der i andet kvartal dukket flere skuffelser op, som generelt har fået afkastene for de blandede fonde, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta til at bøje lidt af i andet kvartal i forhold til det første kvartal af 2017. De vigtigste faktorer koncentrerer sig omkring USA og den amerikanske Trump-regering, hvor lovede reformer og infrastrukturinvestering ikke ser ud til at blive så hurtigt implementeret som tidligere forventet. Markedet har indarbejdet disse nye forventninger i form af lavere dollarkurs og en flad udvikling på aktiemarkedet på trods af tilfredsstillende regnskaber for første kvartal.

 

Graf der viser afkast for år til dato for en række af Formueplejes fonde

 

Skattereform trækker ud

Der var for nogle måneder siden forventninger i markedet om, at Trump kunne levere en skattereform, der kunne sætte endnu mere gang i væksten i USA. Men den reform, som Trump endte med at præsentere, var stort set lige så detaljeret, som det han sagde under valgkampen og holdt i meget overordnede vendinger på et enkelt A4 ark.

Her lægger han op til markante nedsættelser af selskabsskatten fra cirka 36 til 15 procent samt en forenkling af skattesatser, regler og fradrag for borgerne. Næste fase med skattereformen kommer formentlig til at vare flere måneder, idet den amerikanske finansminister Steven Mnuchin og ledelsen af det republikanske parti nu går i gang over de næste måneder med at bearbejde og konkretisere forslagene til egentlig lovgivning, der så senere skal vedtages af kongressen.

Formueplejes investeringskomité vurderer, at gennemføres planen som fremlagt, vil det være særdeles positivt for især små og mellemstore amerikanske virksomheder, ligesom den amerikanske forbruger må forventes at kunne øge sin disponible indkomst til gavn for virksomhedernes vækst og investeringer. Men tidshorisonten er usikker, idet eventuelle skattelettelser formentlig først kan implementeres tidligst i slutningen af 2018.

Europa viser fremgang

Det går tydeligvis bedre for den europæiske økonomi og euroen. Den lange periode med lave renter og fokus på pengepolitiske stimuli bærer frugt. Samtidig er det økonomisk set glædeligt, at det franske præsidentvalg og valg til Nationalforsamlingen ser ud til at kunne lægge fundamentet for, at den nye franske præsident Emmanuel Macron og hans parti kan få gennemført nogle af de nødvendige reformer af fransk økonomi og arbejdsmarked. Samtidig er det i et økonomisk perspektiv positivt, at flertallet af de franske vælgere bakker op om EU og Europa. De europæiske aktier er steget cirka 7 procent i første halvår, og Formueplejes investeringskomité har fortsat positive forventninger til afkastet for europæiske aktier året ud. Til september er der Forbundsdagsvalg i Tyskland, hvor forventningerne er, at enten Merkel genvinder magten eller taber den til supereuropæeren Martin Schultz fra SPD. Uanset udfaldet vil det styrke Europa og dermed den vigtige tysk-franske akse.

Formuepleje ser dog med større usikkerhed frem mod det forventede valg i Italien i slutningen af 2017 eller begyndelsen af 2018. Der er desværre tegn på, at det populistiske femstjerneparti med komikeren Beppe Grillo står til et godt valg. Partiet ønsker en afstemning om medlemskabet af euroen. Et europakritisk flertal i Italien vil være negativt for Europa og vil kunne skabe uro på det europæiske finansmarked.

Aktive beslutninger

Formueplejes investeringskomité har siden årsskiftet valgt maksimal eksponering over for aktier i de blandede porteføljer. Desuden er aktieallokeringen optimeret gennem finansielle instrumenter eksponeret over for europæiske aktier samt små og mellemstore amerikanske aktier. Dollar er ikke afdækket, mens der er en forsikring mod fald i det engelske pund.

Obligationsinvesteringerne

Formuepleje investerer gennem sine blandede porteføljer i en fortrinsvis lånefinansieret obligationsportefølje og høster blandt andet afkast på forskellen mellem låne- og investeringsrente. Andet kvartal har været præget af svagt stigende obligationskurser primært som følge af god udenlandsk efterspørgsel efter danske obligationer. Generelt er danske realkreditobligationer fortsat et interessant alternativ i forhold til andre sikre europæiske obligationer, og det har investorerne fået øjnene op for. Aktuelt har Formuepleje samlede investeringer i danske realkreditobligationer på mere end 30 milliarder kroner, og den gode afkastudvikling fra 2016 er fortsat ind i 2017, idet Formueplejes rene gearede obligationsportefølje, Fokus, i år har leveret cirka 4 procent i afkast efter omkostninger. Det forventede afkast et år frem er cirka 2 procent.

Afkastet fra kreditobligationer, Absalon Invest Global High Yield og EM Virksomhedsobligationer, har i år også været ganske attraktive med et niveau på cirka 5 procent for EM Virksomhedsobligationer og cirka 7 procent for Globale High Yield obligationer. Afkastet har været drevet af en omhyggelig obligationsudvælgelse, en overvægt af europæiske pengeinstitutter, der i slutningen af kvartalet er blevet reduceret. Disse virksomhedsobligationer indgår som en del af porteføljerne i Formuepleje Optimum, Pareto og Safe. Det forventede afkast for hele 2017 er cirka 10 procent for Global High Yield og cirka 7 procent for EM Virksomhedsobligationer.

Resten af 2017

Formuepleje forventer fortsat, at 2017 bliver et godt aktieår. Det forventede aktieafkast er fortsat, som det blev anført i investeringskomitéens 10 bud for 2017, på op til 15 procent. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis ender året 15 procent oppe, men at det godt kan opnås i løbet af året. Bidraget til afkastet fra den fortrinsvise lånefinansierede danske obligationsportefølje vil være moderat på cirka 1-2 procent, mens bidraget fra globale virksomhedsobligationer vil være et par procentpoint højere. Vi forventer, at dollaren efter en svaghedsperiode i andet kvartal vil genvinde sin styrke over for euro i løbet af andet halvår som følge af ECB’s ekspansive pengepolitik og de forventede amerikanske rentestigninger.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>