Vækstbekymringer svækker aktierne

Uroen på de finansielle markeder siden årsskiftet ser ud til at fortsætte som følge af vækstbekymringer og ulyst til risiko blandt investorerne.

Med undtagelse af obligationsporteføljerne rammer den aktuelle uro desværre de fleste af vores investeringsfonde hårdt. Kursudsvingene på aktiemarkederne er voldsomme, og vi har selvfølgelig et skærpet fokus på vores risikostyring. Selvom vi ikke har undgået negative afkast, klarer vores globale aktieportefølje sig bedre end det brede marked.

Samtidig vurderer vi nu, at aktiemarkedet er oversolgt og drevet af frygt. Det betyder også, at der opstår fornuftige købsmuligheder, og at vi fastholder en høj aktieandel i vores blandede investeringsfonde.

Den negative udvikling skyldes den allerede kendte bekymring omkring den globale vækst samt samspilseffekterne af den lave oliepris. Dertil kommer usikkerhed omkring den europæiske banksektors kapitalgrundlag, hvor der senest er skabt bekymringer omkring kapitalgrundlaget i Deutsche Bank.

Det bratte fald i olieprisen til et relativt lavt niveau er med til at fastholde usikkerheden og frygten for konkurser ikke alene indenfor selve energisektoren, men også blandt relaterede sektorer og i mindre dele af den finansielle sektor.

Vækstbekymringerne i Asien ført an af Kina fortsætter desuden med at sprede dårlig stemning på de globale aktiemarkeder, hvor trinvise kinesiske devalueringer signalerer usikkerhed omkring Kinas valutakurspolitik, hvilket skaber usikkerhed i Asien.

Aktiekursfaldene sker på trods af, at den toneangivende vækst i både USA og Europa ser relativt pæn og robust ud. Dog er investorerne utålmodige efter at se styrken fra makronøgletallene forplante sig til virksomhedernes indtjening og investeringslyst.

Frygten har overtaget

Det er vores vurdering, at den aktuelle negative aktiekorrektion primært er drevet af vækstbekymringer og stigende ulyst over for at have penge placeret i risikoaktiver som aktier. Dertil kommer, at markederne de senere år er blevet mere svingende som følge af stigende computerhandel og regulatoriske tiltag.

Når markederne svinger meget og er præget af uro, har vi ekstra fokus på risikostyringen og muligheden for at udnytte uroen til at købe oversolgte aktiver. Med den seneste tids kursfald på aktiemarkederne sammenholdt med, at aktier generelt nu tenderer til at være billigt prisfastsat, vil vi holde en høj aktieandel i vores blandede porteføljer.

Vi forventer også, at aktiemarkederne vil besinde sig i takt med, at den fundamentale positive økonomiske udvikling i USA og Europa fortsætter i 2016 - en udvikling, der forventes understøttet af centralbankerne.

Merperformance i global aktieportefølje

På trods af de negative afkast kan vi se, at aktierne i vores porteføljer samlet set klarer sig bedre end verdensaktieindekset. Vi er naturligvis utilfredse med at have leveret et negativt afkast, men vi kan konstatere, at vores fokus på kvalitetsselskaber betyder, at den globale aktieportefølje, Formuepleje LimiTTellus, der indgår i alle de blandende porteføljer, er faldet cirka 1 procentpoint mindre end det globale aktiemarked siden årsskiftet.

Renterne er siden årsskiftet faldet, og det har bidraget positivt til afkastet i Formueplejes blandede porteføljer.

Læs også vores om vores fundamentale vurdering af prisfastsættelsen på aktie- og obligationsmarkederne her.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>