USA dominerede udviklingen på finansmarkederne i maj

Den amerikanske dollar, arbejdsmarkedsrapport og skarpere retorik fra centralbankchef Janet Yellen fik afgørende betydning for udviklingen på de finansielle markeder i maj, som blev en god måned for både aktier og obligationer.

God aktieperformance hjulpet af stærkere dollar

Generelt en rolig måned for aktiemarkedet, hvor især valutaeksponering medvirkede til genereringen af det samlede porteføljeafkast. Det gælder specielt den amerikanske dollar, idet porteføljen har over 50 procent af den samlede aktieeksponering i USA. Dollaren startede maj med et fald mod 6,45 over for danske kroner, men rettede sig mod slutningen af maj til et niveau lige i underkanten af 6,70. Årsagen var markedets inddiskontering af renteforhøjelsen i juli. Udviklingen viser endnu en gang aktiemarkedets dollarafhængighed. De europæiske og japanske aktiemarkeder klarede sig godt, men omvendt var der behersket fremgang i USA og pressede markeder i Emerging Markets.

Aktiemarkedet som helhed har i maj genereret et afkast på i alt 3 procent. Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i maj leveret et samlet afkast på i alt 4,1 procent. Det er 1,1 procentpoint bedre end markedet. Blandt de primære årsager er porteføljens eksponering mod amerikanske kreditvurderingsbureauer (S&P og Moody's) samt industrielle selskaber som Kone og Dover.

I juni vil aktiemarkedets fokus rette sig mod den amerikanske centralbank og den britiske EU-afstemning. Britiske aktier har ikke inddiskonteret et eventuelt Brexit, men options- og valutamarkedet har indpriset en vis sandsynlighed.

Små rentefald i maj

For rentemarkedet kom de vigtigste nyheder i maj fra USA. Uden rentemøde i den europæiske eller den amerikanske centralbank (FED) fokuserede markederne i stedet på de makroøkonomiske nøgletal. Det vigtigste var arbejdsmarkedsrapporten i USA, der skuffede med en vækst på kun 160.000 jobs i april, hvorfor renterne faldt i både USA og Europa og dermed også i Danmark. Dét kombineret med en faldende merrente på danske realkreditobligationer efter en bedre end ventet auktionsuge i midten af maj har haft en positiv effekt på Formueplejeforeningernes obligationsporteføljer.

I USA kunne FED dog ikke holde sig helt ude af rampelyset. Med relativt høgeagtige taler fra FED-chefen Janet Yellen og én fra hendes inderkreds, Bill Dudley, forventer markedet nu, at det mest sandsynlige er, at FED til juli vil hæve renten for anden gang på denne side af finanskrisen. Af samme årsag er de amerikanske renter ikke faldet i maj.

I Danmark faldt EUR/DKK til niveauer, hvor Nationalbanken normalt griber ind for at svække kronen over for euroen. Det har øget snakken om, hvorvidt Nationalbankdirektør Rohde snart kommer med en selvstændig rentenedsættelse. Spekulationen er dog endnu ikke så kraftig, at det har haft reel effekt på obligationsmarkedet.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>