Topafkast hos Formuepleje - kan det blive ved?

Indtil videre har 2016 været et meget tilfredsstillende år for Formueplejes investorer. Alle vores store fonde har positive afkast. Men allervigtigst har Formuepleje Penta i år præsteret afkast, der sammenlignet med konkurrenternes fonde med tilsvarende risikoprofil er i den absolutte top.

Som direktør for alle Formueplejes fonde er Søren Astrup glad og stolt over, at Formuepleje i 2016 både har haft medvind og solen i ryggen, når det gælder de faktorer, der samlet leverer afkast til investorerne.

”Formueplejes investorer kan i år være tilfredse med, at vores investeringskoncepter har givet tilfredsstillende afkast. Renterne er faldet og har givet gode obligationsafkast, kurserne på virksomhedsobligationerne er steget, og samtidig har aktieporteføljen leveret merafkast. Yderligere har fondene kunnet låne til negative renter for fjerde år i træk. På toppen har vi arbejdet aktivt med at beskytte afkastet ved samlet set at have reduceret eksponeringen over for aktier i de blandede porteføljer med cirka 20 procentpoint i henholdsvis april og juli.

Dermed er der investeringsmæssigt skabt et råderum, der betyder, at vi senere kan vælge at øge aktieeksponeringen, hvis aktierne på den korte bane kommer ud for et forbigående fald,” siger Søren Astrup, der er det ene medlem ud af fire i investeringskomitéen.

Et kig på afkastene viser, at hvor verdensaktieindekset indtil videre i år har leveret et afkast med cirka 2 procent, så har Formuepleje Penta et afkast på cirka 11 procent. Og det er vel at mærke en fond, der har en mindre risiko for store tab end en tilsvarende bred investering i globale aktier.

Kan det vare ved?

Det helt naturlige spørgsmål, som Formuepleje aktuelt får fra mange af kunderne, er: ”Kan det vare ved?”

Svaret fra Søren Astrup er lige så klart. ”Ja - det kan det godt.” Han uddyber svaret ved at stille skarpt på de enkelte elementer i de blandede porteføljer, og hvordan de er positioneret til at også at levere afkast fremadrettet:

Lån

Aktuelt låner Formuepleje cirka 24 milliarder kroner på vegne af de gearede fonde. Det sker til en negativ rente. Sådan har det været i mere end fire år. Det vil sige, at investorerne tjener penge på at låne. Formuepleje låner gennem tre store nordiske banker på baggrund af sikkerhed i danske realkreditobligationer. Formuepleje forventer at kunne fortsætte med at låne på samme niveau mindst et år frem og med stor sandsynlighed længere.

Danske realkreditobligationer

Aviserne bringer dagligt artikler om den lave rente, der bare ser ud til at blive lavere og lavere. Det er også rigtigt, at afkastet ved at investere i danske realkreditobligationer med kort løbetid, som Formuepleje gør, er begrænset. Men investorerne høster fortrinsvis afkastet ved, at Formuepleje inden i de enkelte fonde kan låne billigt og investere dyrere. Desuden høster investorerne afkast ved, at Formueplejes obligationsanalytikere udvælger de mest attraktive obligationer og omhyggeligt placerer investeringerne i forhold til de små eller store skift, der hele tiden er på den såkaldte rentekurve indenfor de overordnede rammer fastlagt af investeringskomiteen.

Selvom rentemarginalen – forskellen mellem låne- og investeringsrenten – er lille, så forventer Formuepleje et afkast på mellem 2 og 3 procent et år frem for den obligationsportefølje, der ligger i Fokus og Penta.

Globale aktier

Formuepleje har én stor aktieportefølje, som indgår i alle de blandede fonde samt i Formuepleje LimiTTellus og Formuepleje Globale Aktier. Porteføljen er sammensat på en særlig måde, som betyder, at den har positive defensive egenskaber. Det har den effekt, at i perioder, hvor aktiemarkedet falder, så vil aktieporteføljen have en klar tendens til af falde mindre, når der måles over en periode på mindst 3-6 måneder. Alligevel vil porteføljen også have en tendens til at stige mere end det generelle aktiemarkedet, når markedet stiger eller er uændret. Denne attraktive, porteføljeegenskab skyldes den særlige aktieudvælgelse, som vores eksterne forvalter, AllianceBernstein, udfører for Formueplejes investorer.

AllianceBernstein har med succes i flere årtier arbejdet med en meget solid og gennemprøvet investeringsproces, hvor der fokuseres på virksomheder af høj kvalitet. Det vil sige, at de investerer i selskaber, der har et stærkt cash-flow, stærke ledelser med dokumenterede resultater, aktionærvenlig kapitalstruktur samt solid og dokumenteret evne til at tjene penge i krisetider.

Sammensætningen af porteføljen sker ud fra mål om, at den skal være neutral over for selskabsstørrelse, aktiestile som for eksempel value og vækst, sektorer, lande og regioner. Styrken er, at porteføljen opnår meget stærke, langsigtede og formuebevarende egenskaber, der danner fundamentet for attraktive afkast.

Det er Formueplejes aktuelle vurdering, at globale aktier generelt set er fornuftigt prisfast og set i lyset af det afkast, som andre typer af investeringer kan give, så forventer Formuepleje et aktieafkast det kommende år på mellem 5 og 10 procent målt i dollar.

Allokering

På toppen af de enkelte porteføljeelementer råder investeringskomitéen. Den beslutter, hvordan eksponeringen af de enkelte elementer skal være for både at optimere det forventede afkast mest muligt og med rettidig omhu beskytte investorernes langsigtede formue. En investering i Formueplejes blandede porteføljer, som for eksempel Optimum, Pareto, Safe, Epikur eller Penta er de facto en meget bred fuldmagt til investeringskomitéen til løbende, døgnet rundt, at justere og optimere eksponeringen over for de forskellige aktivklasser som obligationer, aktier og lån. Dermed er en investering i for eksempel Penta en meget dynamisk investering, hvor investeringskomitéen tager udgangspunkt i en bestemt ramme for risiko, og inden for den hele tiden justerer på den indbyrdes fordeling af investeringerne for at optimere det langsigtede afkast. Her er det vigtigt at forstå, at der ikke nødvendigvis er tale om meget korte skift i positionerne, men i højere grad om mere langsigtede taktiske og strategiske skift.

Bundlinjen er, at den aktive forvaltning af både de enkelte aktivklasser og den overordnede allokering betyder, at den langsigtede investor bør være helt tryg ved, at Formuepleje hele tiden holder skarpt øje med risikoen og dermed bestandigt arbejder på at vride mest muligt afkast ud af investeringerne i forhold til de vedtægts- og bestyrelsesbestemte risikorammer.

Denne overordnede allokeringsfunktion vil efter vores vurdering på længere sigt bidrage positivt til det langsigtede afkast set i relation til tilsvarende investeringer med samme risiko.

Formuepleje Penta og Globale Aktier: Afkast

Fonde ÅTD 1 år 3 år 5 år 7 år Tabsrisiko 12 måneder** Tabsrisiko 36 måneder**
Formuepleje Penta 11,3% 22,6% 52,5% 197,5% 263,6% -8,9% 42,5%
Verdensaktieindekset* 1,8% 8,8% 35,4% 88,5% 117,6% -10,1% 27,1%

Kilde: Bloomberg og Formuepleje. Opdateret 20-09-2016. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast.
*Verdensaktieindekset: MSCI World AC NDR i DKK.
** Viser det værste månedsafkast inden for henholdsvis 12 og 36 sammenhængende måneder siden april 2009.

Penta har lavere risiko end globale aktier

Den værdiskabende risikostyring og den unikke, gearede investeringsmotor udgør den samlede investeringsløsning, som investor siger ja til ved at investere i blandt andre Formuepleje Penta.

Når vi stiller skarpt på Penta, så er det særlige, at fonden aktuelt er eksponeret med cirka 102 procent overfor globale aktier og cirka 325 procent over for danske realkreditobligationer. Det betyder alt andet lige, at Penta på overfladen ser ud til at være lidt mere risikofyldt end en investering i en global aktieportefølje som følge af eksponeringen på mere end 100 procent over for aktier.

Men denne lille ekstra aktierisiko bliver modvirket af den relativt meget større investering i obligationer. Både teori og praksis viser, at aktier og obligationer over længere horisonter har en klar tendens til at svinge modsat - især ved store aktiekursfald. Det giver den unikke langsigtede formuebevarelse, da risikoen for store tab mindskes betydeligt. Resultatet er, at hvis man går helt tæt på risikoen for store tab ved at investere langsigtet i Penta, så har den ganske vist en risiko, som er på niveau med eller endda lidt større end en tilsvarende investering i en global aktieportefølje, når tidshorisonten er under et år.

Men går vi ud på tre og fem år, så slår de langsigtede effekter af både blandingen mellem obligationer og aktier samt de tabsbegrænsende aktive strategier i selve aktie- og obligationsporteføljerne igennem. Yderligere har den aktive og løbende omfordeling mellem obligationer og aktier, som investeringskomitéen har ansvaret for, også en yderligere langsigtet risikobegrænsende effekt.

Graf der viser Formuepleje Penta målt mod verdensaktieindekset fra 2009 til 2016

Penta er bedre end globale aktier

Investorer, der efterspørger en investering med en risiko på niveau med globale aktier, men med et bedre langsigtet forventet afkast, bør derfor ikke investere i globale aktier men i stedet vælge Penta. Den maksimale tabsrisiko vurderes til at være lavere og det forventede langsigtede afkast højere.

Men det betyder også, at investeringshorisonten ved investering i Penta såvel som i globale aktier bør være lang og som minimum fem år og gerne længere. Endelig skal investeringer i det hele taget naturligvis vurderes sammen med den enkelte investors øvrige investeringer, risikoprofil og økonomi.

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 04//2016

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>