Starten på 2016 er den værste i nyere tid

Den aktuelle aktieuro udspringer blandt andet af fundamental usikkerhed over for situationen i Kina herunder vækstudsigterne, strukturen i økonomien, regulering af det kinesiske aktiemarked med videre. Senest har finansmarkederne observeret, at den kinesiske centralbank i små skridt har devalueret sin valuta.

Formueplejes investeringskomité vurderer, at den aktuelle korrektion i højere grad er præget af frygt og ulyst til risiko end af ændrede fundamentale forhold og fastholder derfor sine eksponeringer i de blandede porteføljer.

Aktier er fortsat attraktive

Formuepleje vurderer, at usikkerheden indtil videre er kommet for at blive, og at aktiemarkederne kan blive ramt i større eller mindre grad i løbet af 2016. Bevægelserne er dog umulige at forudsige på kortere sigt.

Men det er også investeringskomitéens grundlæggende vurdering, at de fundamentale forhold vedrørende vækstbilledet i USA og globalt, ser fornuftige ud. Når dette sammenholdes med en aktuel prisfastsættelse af aktierne, der ligger omkring det historiske gennemsnit, samt et meget lavt renteniveau, er konklusionen, at investering i aktier fortsat er attraktivt.

Tjek din risikoprofil

Formuepleje anbefaler dog investorer, der oplever, at deres personlige risikoprofil ikke kan rumme de udsving i porteføljen, som de aktuelt oplever, at de kontakter en rådgiver for en ny individuel analyse og eventuelt rebalancering.

Læs også

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>