Starten på 2016 er den værste i nyere tid

Den aktuelle aktieuro udspringer blandt andet af fundamental usikkerhed over for situationen i Kina herunder vækstudsigterne, strukturen i økonomien, regulering af det kinesiske aktiemarked med videre. Senest har finansmarkederne observeret, at den kinesiske centralbank i små skridt har devalueret sin valuta.

Formueplejes investeringskomité vurderer, at den aktuelle korrektion i højere grad er præget af frygt og ulyst til risiko end af ændrede fundamentale forhold og fastholder derfor sine eksponeringer i de blandede porteføljer.

Aktier er fortsat attraktive

Formuepleje vurderer, at usikkerheden indtil videre er kommet for at blive, og at aktiemarkederne kan blive ramt i større eller mindre grad i løbet af 2016. Bevægelserne er dog umulige at forudsige på kortere sigt.

Men det er også investeringskomitéens grundlæggende vurdering, at de fundamentale forhold vedrørende vækstbilledet i USA og globalt, ser fornuftige ud. Når dette sammenholdes med en aktuel prisfastsættelse af aktierne, der ligger omkring det historiske gennemsnit, samt et meget lavt renteniveau, er konklusionen, at investering i aktier fortsat er attraktivt.

Tjek din risikoprofil

Formuepleje anbefaler dog investorer, der oplever, at deres personlige risikoprofil ikke kan rumme de udsving i porteføljen, som de aktuelt oplever, at de kontakter en rådgiver for en ny individuel analyse og eventuelt rebalancering.

Læs også