Skift nulrente ud med positivt afkast

Den forsigtige investor har svært ved at få et positivt afkast i disse tider, hvor bankerne truer med negative renter på opsparing. Tør du tage bare en lille risiko og har lidt tålmodighed, kan du nemt få positivt afkast.

Negativ rente på opsparing har erhvervskunderne kæmpet med i flere år, og næste år kan det også ramme privatkunderne.

”Det er næsten ikke til at holde ud at være vidne til. Ikke nok med, at renten på ens opsparing i banken er nul, nu skal almindelige private kunder til at finde sig i, at renten æder opsparingen op,” siger kundechef Helle Snedker.

Hun fortæller, at hun ofte taler med kunder, der er frustrerede over det ekstremt lave renteniveau, hvor det heller ikke kan betale sig at købe obligationer med kort løbetid, for der er renten negativ.

”Kunderne er rådvilde,” siger hun.

Fornuftigt alternativ

Heldigvis har Helle Snedker et fornuftigt alternativ til den forsigtige private investor, der tør parkere pengene i mere end et år og helst lidt længere. Men først drejer det sig om at få et overblik over ens likviditetsbehov og et realistisk syn på, hvor stor en reserve, man bør have stående i banken til nulrente – og potentiel negativ rente næste år.

”Jeg ser ofte, at vores almindelige private kunder har flere hundrede tusinde kroner eller mere stående som likviditetsreserve i banken. Når jeg så udfordrer dem lidt på deres store buffer, så viser det sig ofte, at langt de fleste kan klare sig med et langt mindre likviditetsberedskab. Og det er jo ikke sådan, at fordi man har investeret i nogle lavrisikoværdipapirer, at disse ikke kan omsættes til kontanter. Det tager faktisk kun to bankdage, så er kontoen fyldt op,” siger hun.

To gode fonde

Helle Snedker har to gode forslag til konkrete lavrisikoinvesteringer med en investeringshorisont, som mindst bør være et år og gerne lidt længere. Det ene er Absalon Invest Obligationer, der over det seneste år med nulrenter alligevel har leveret et attraktivt afkast på cirka 3,7 procent*.

Afkastet i fonden kommer fra to kilder, dels fra en mindre del af fondens formue, der er investeret i såkaldte virksomhedsobligationer med en relativt høj effektiv rente, dels en større del, der er investeret i nøje udvalgte danske realkreditobligationer.

Har den private opsparer lyst til en smule mere risiko og har en investeringshorisont på mindst 2 år og gerne 3, så er Formuepleje Optimum et godt alternativ. Fonden har spredt sine investeringer blandt store globale aktier for cirka 30 procent, cirka 45 procent er placeret i danske realkreditobligationer, mens 25 procent er investeret i globale virksomhedsobligationer.

Spredningen og overvægten af obligationer betyder, at det forventede afkast er cirka 4,5 procent om året i gennemsnit over fem år med lav risiko. Det seneste år har afkastet været 7,7 procent*.

Det koster at være overforsigtig

Der er intet galt i at være forsigtig, især hvis man er det sted i livet, hvor man bruger af formuen og gerne vil have et råderum til at tage på spændende rejser med familien eller købe større forbrugsgoder. Men overforsigtighed betyder, at man ikke får et ordentligt afkast af sine penge – eller endnu værre, at de bliver ædt op af negativ rente og inflation.

”Jeg oplever tit på kundemøder, at når vi får talt fordelingen af formuen og opsparingen ordentligt igennem, og kunderne får tid til at tænke over de mange penge, de har stående til nul eller negativ rente, så kan de godt se, at risikoen ved at investere forsigtigt trods alt ikke er så stor, især fordi de to lavrisikofonde, jeg anbefaler, er børsnoterede og kan sælges med to bankdages varsel,” lyder det fra Helle Snedker.

Er du interesseret i at vide mere om Formueplejes lavrisiko-investeringsløsninger, kan du kontakte en af vores rådgivere.

*Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 

Ansvarsfraskrivelse:
Artiklen er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. Formuepleje kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner på baggrund af oplysningerne i artiklen.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>