Reaktion på den amerikanske jobrapport: Det amerikanske arbejdsmarked fortsat positivt

I juni skuffede tallet og gav anledning til spekulation omkring styrken i den amerikanske økonomi, hvorfor juli måneds nøgletal var imødeset med ekstra spænding.

Nogle betragter den amerikanske arbejdsmarkedsrapport som det absolut vigtigste nøgletal, der udgives hver måned. I juni skuffede tallet og gav anledning til spekulation omkring styrken i den amerikanske økonomi, hvorfor juli måneds nøgletal var imødeset med ekstra spænding.

Som vi havde forventet, blev tallet i juli en hel del bedre, idet 287.000 personer kom i beskæftigelse, hvilket var cirka 100.000 mere end markedet forventede. Noget af forbedringen skyldes en strejke hos virksomheden Verizon, der havde en negativ indvirkning på juni-nøgletallet, men som naturligvis havde en tilsvarende positiv indvirkning på tallet i juli.

Resten skyldes efter Formueplejes vurdering i bund og grund, at amerikansk økonomi fortsat er i et selvbærende opsving, der over tid vil kunne trække resten af verdensøkonomien ud af det hængedynd, den har hængt fast i siden finanskrisen. Den behagelige sideeffekt ved dette vil være, at det også vil trække afkastene på en global aktieportefølje med i vejret.

Juli måneds arbejdsmarkedsrapport var derfor den behagelige begyndelse på sommeren, som solen endnu ikke har leveret.