Positiv stemning på de finansielle markeder

Efter en hård start på året faldt der i februar igen mere ro på de finansielle markeder. Udviklingen skyldes investorernes øgede appetit på risiko, stabilisering af olieprisen og forventninger til Den Europæiske Centralbank.

Læs månedsstatus for februar som pdf.

Mere appetit på risiko

Februar har været præget af en normalisering i investorernes risikoaversion. Således er de positive markeder i højere grad sket som reaktion på en øget appetit på risiko end af fundamentale ændringer i de underliggende makroøkonomiske forhold.

En stabilisering i olieprisen omkring $30-35 pr. tønde har været et vigtigt element i de positive aktiemarkeder og synet på risiko. Udbudssituationen med høj produktion og rekordlagre dominerer dog fortsat prisdannelsen af olie, men spekulationer om produktionsaftaler mellem enkelte af OPEC's større producerende lande, har som sagt sendt olieprisen op på et højere og i øjeblikket mere stabilt niveau.

Markedets fokusering på kvalitetsselskaber i kølvandet på de urolige aktiemarkeder samt en generel gradvis normalisering i aktiers risikobillede siden efteråret 2014 har været blandt de væsentligste årsager til den relative performance i februar. Også Deutsche Börses interesse i London Stock Exchange, som udgør en betydelig vægt i aktieporteføljen, har bidraget.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i februar genereret et samlet afkast på 0,2 procent før omkostninger. Det var 1,3 procentpoint bedre end det generelle marked.

Fornuftigt potentiale i dansk realkredit

De globale økonomiske nøgletal var svage, og især de fremadrettede tillidsindikatorer skuffede. Inflationen i Euroland er faldet, hvilket øger presset på Den Europæiske Centralbank. Forventningen om, at banken vil sænke renten yderligere og købe flere statsobligationer, har medført rentefald på især tyske statsobligationer og er også smittet af på danske statsobligationer.

De danske realkreditobligationer har dog været under pres, da merrenten er steget i forhold til stats- og swaprenterne. Det skyldes blandt andet halvdårlige auktioner i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån og påvirkede også de konverterbare realkreditobligationer. Stemningen blev dog mere positiv i slutningen af måneden, og da merrenten ligger på nogle meget attraktive niveauer kombineret med udsigt til lavt udbud, er der fornuftigt afkastpotentiale i danske realkreditobligationer.

Dollarkursen faldt i første halvdel af februar kraftigt, da markedet forventede mindre sandsynlighed for amerikanske renteforhøjelser. Tendensen vendte, da kombinationen af højere inflation i USA og lavere inflation i Euroland trak kursen op, så den samlet set kun er faldet med 0,4 procent i februar.

Læs månedsstatus for februar som pdf.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>