Penta er velegnet for den langsigtede aktieinvestor

For den langsigtede aktieinvestor har Formuepleje en attraktiv investeringsløsning, der foruden at kunne levere bedre forventet afkast også har en lavere tabsrisiko.

Vi ved det godt. Det er i øjeblikket svært at finde investeringer, der på den korte bane lover et nogenlunde tilfredsstillende afkast. Løsningen er at investere langsigtet, være tålmodig og vedholdende. Og for den langsigtede investor, der normalt ville vælge at investere i globale aktier, har Formuepleje et godt alternativ, nemlig Formuepleje Penta.

Formuepleje Penta kombinerer en investering i en lavrisikoportefølje bestående af danske realkreditobligationer og globale aktier med gearing på cirka fire gange den investerede formue. Læs mere om Pentas afkast- og risikoegenskaber.

Branchens bedste

Kombinationen af både aktier og obligationer i den moderat gearet portefølje er et godt grundlag for at kunne opnå et attraktivt langsigtet afkast med en lav tabsrisiko. Måler vi over de seneste 7 år, har Formueplejes investorer høstet meget store afkast på deres investering i Penta i forhold til en tilsvarende investering i en global aktieportefølje. Faktisk er afkastene blandt branchens absolut bedste:

  ÅTD 1 ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR
Formuepleje Penta 6,6% 5,4% 48,1% 171,2% 313,4%
Verdensaktieindekset 1,3% -1,5% 36,7% 69,0% 154,1%

Opdateret den 13. juli 2016. Verdensindekset er MSCI World AC NDR i DKK. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast, se eventuelt vores disclaimer. Kilde: Formuepleje.

Kontakt os

Vi anbefaler, at du taler med os først, inden du investerer. Formuepleje lægger stor vægt på at rådgive grundigt om hele din formue og sammen med dig finde netop de investeringsløsninger, der passer bedst til din risikoprofil og investeringshorisont.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>