Orientering om krav om ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Absalon

Kapitalforeningerne Pareto og Safe samt investeringsforeningen Formuepleje blev den 15. februar 2016 opmærksom på, at bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen Absalon, Lars Andersen, var udtrådt af foreningens bestyrelse.

Opdatering 16. marts 2016: Bestyrelsen genopstiller ikke, idet der skal vælges helt ny bestyrelse på den ordinære generalforsamling, den 31. marts 2016.

Dagen efter, den 16. februar 2016, kom der en fondsbørsmeddelelse om, at Formuepleje Fund Management A/S havde modtaget en opsigelse af administrationsaftalen indgået mellem Formuepleje Fund Management A/S og Absalon Invest.

Begæring fremsendt

Kapitalforeningerne Pareto og Safe, samt investeringsforeningen Formuepleje er væsentlige investorer i Investeringsforeningen Absalon. Der blev derfor straks af foreningerne fremsendt en begæring om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling i medfør af vedtægternes §14 stk. 4.

Hensigten med den ekstraordinære generalforsamling er at genetablere bestyrelsen i Investeringsforeningen Absalon, så den i overensstemmelse med investeringsforeningens vedtægter og lov om investeringsforeninger bliver beslutningsdygtig, samt at varetage investorernes interesse bedst muligt.  

Bestyrelserne i kapitalforeningerne Pareto og Safe samt investeringsforeningen Formuepleje har endnu ikke modtaget noget konkret svar på begæringen om indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling.

Der vil imidlertid fra kapitalforeningerne og Investeringsforeningen Formueplejes side vedholdende blive arbejdet videre på, at sikre investorernes interesse bedst muligt.


På vegne af kapitalforeningerne Pareto og Safe, samt Investeringsforeningen Formuepleje

Carsten With Thygesen
Formand


  

     

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>