Nej, der er ingen indtjeningsrecession i USA

Indtjeningsudviklingen i amerikanske selskaber har gennem flere kvartaler været negativ. Det har fået flere eksperter til at tale om amerikansk indtjeningsrecession, men ifølge Formueplejes aktiestrateg Otto Friedrichsen skyldes udviklingen i højere grad den seneste tids kraftige fald i olieprisen.

Efter hver kvartalsafslutning starter regnskabssæsonen anført af USA, hvor selskaber rapporterer omkring deres udvikling for det forgangne kvartal og forventningerne til fremtiden. Oktober har ikke været nogen undtagelse, hvor en massiv strøm af offentliggjorte regnskaber har medvirket til at sætte stemningen på aktiemarkedet.

Den amerikanske indtjeningsvækst, der måler den procentvise årlige ændring i indtjeningen blandt selskaberne i S&P 500-indekset, har været negativ gennem størstedelen af både 2015 og 2016. Flere har fremført synspunktet, at der skulle være amerikansk 'indtjeningsrecession' med reference til den økonomiske definition af recession frem for blot negativ indtjeningsvækst.

Analyseres de amerikanske indtjeningstal nærmere, fremgår det, at en af de væsentligste årsager til den negative indtjeningsvækst (eller 'indtjeningsrecessionen') gennem 2015 og 2016 skyldes olieprisfaldets effekt på indtjeningen i energisektoren. Korrigerer man den samlede årlige indtjeningsudvikling i S&P 500-indekset for det negative bidrag fra energisektoren, ser man dog et andet og væsentligt mere positivt billede af indtjeningsudviklingen. Det viser de gule søjler i figuren. Der er med andre ord ikke tale om en bred tilbagegang i sektorernes indtjening, men derimod i høj grad et væsentligt negativt indtjeningsbidrag fra energisektoren som følge af faldet i olieprisen.

På samme måde som deflation ikke nødvendigvis opstår, når olieprisfald trækker den samlede inflation i negativt territorium, bør man derfor også se nuanceret på årsagen til den negative indtjening i dele af 2015 og 2016.

Graf der viser energisektorens effekt på den amerikanske indtjeningsvækst

I tredje kvartal 2016 ser udviklingen fornuftig ud med en indtjeningsvækst på 1,6 pct. inklusiv Energi og 4,9 pct. eksklusiv Energi. Det, at den aktuelle indtjening overrasker analytikernes forventninger, er nok mere tradition og tilpasning af analytikernes estimater forud for sæsonstart, end det er noget, man som aktieinvestor bør juble over. At indtjeningen på tværs af kernesektorerne trækkes af omsætningsvækst er derimod opløftende, om end niveauerne fortsat er beskedne.

Selskabernes indtjening er afgørende for aktieafkastet, idet værdiansættelsen siden 2012 er steget betragteligt og ikke længere kan forventes at have samme positive afkastbidrag som tidligere. Fremadrettet skal man som aktieinvestor dog også være opmærksom på, at energimodvinden vendes til medvind, idet olieprisen forventes at ligge højere i 2017 sammenlignet med 2016. Samme effekt må med den amerikanske centralbank i baghovedet i øvrigt også forventes på inflationsforventningerne.

På samme måde som man skal være kritisk overfor det negative energibidrag i 2015 og 2016, skal man selvfølgelig også være kritisk over for sektorens positive forventede bidrag i 2017.

Uden indtjeningsrecession kommer der sjældent et indtjeningsboom.

Artiklen er også bragt som morgenkommentar på Finans.dk/investor.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>