Mere normalt risikobillede styrker Formueplejes aktieportefølje

De seneste par uger har vi set, hvordan aktierne har genvundet noget af det tabte. Stemningen på aktiemarkedet er aktuelt mere positiv, og risikobilledet ser bedre ud til fordel for Formueplejes aktievalg.

Året blev indledt med en nedtur på de globale aktiemarkeder, som indtil videre her i slutningen af februar ser ud til at være vendt. Aktierne har de seneste uger dermed genvundet noget af det tabte, og det skyldes blandt andet en stabiliseret oliepris på et lidt højere niveau, mere stabile asiatiske aktiemarkeder anført af en stabil/styrket kinesisk valuta, men især en normalisering i aktiers risikobillede gavner Formueplejes fokus på kvalitetsaktier.

Det dermed mere symmetriske risikobillede er godt for den portefølje af globale aktier, som Formuepleje investerer i, da det kan skabe merperformance ved både stigende og faldende markeder.

Merperformance

Formueplejes aktieportefølje i form af Formuepleje LimiTTellus har relativt til det globale aktieindeks klaret sig godt, om end porteføljen, i absolutte termer, er faldet cirka 5 procent siden årsskiftet. Globale aktier er faldet cirka 7 procent. Selvom det er en kort periode at måle på, så er den relative merperformance trods alt positivt for Formueplejes investorer. LimiTTellus er den portefølje, der indgår i alle Formueplejes blandede og gearede porteføljer.

Ændret opfattelse af aktierisiko

Den relative gode aktieperformance skyldes ikke ændringer i porteføljestrategien, men derimod i højere grad en ændring i markedets opfattelse af aktierisiko, hvor netop den type kvalitetsaktier, som Formuepleje LimiTTellus har, bliver belønnet.

Hvor vi de senere år har set, hvordan centralbankernes ekspansive pengepolitik har løftet hele aktiemarkeder uanset kvalitet, så har den amerikanske centralbanks stramninger af pengepolitikken betydet, at fokus på prisfastsættelsen af de enkelte aktier aktuelt i højere grad er koncentreret omkring den enkelte virksomheds evne til at tjene penge. Dette mere selektive fokus er en fordel for aktierne i Formueplejes portefølje.

Fokus på kvalitet

Sagt med andre ord er det altså ikke ændringer i Formueplejes aktiestrategi, der har medført et relativt positivt merafkast i 2016. Formueplejes aktieportefølje har fortsat et udpræget fokus på de fundamentale forhold hos selskaberne, herunder en længere række af kvalitetsparametre samt mål for værdiansættelse. Endvidere håndhæver Formuepleje fortsat en faktorneutral risikostyring med lav relativ risiko og høj aktiv styring.

Normaliseringen i aktiernes risikobillede har været en proces, der har været i gang siden efteråret 2014. Vi har gentagne gange berørt emnet, men artiklerne "Har din portefølje fået badebukserne på?" fra Magasinet FORMUE 02//2015 og "Amerikansk Regimeskifte på aktiemarkederne i 2015" fra Magasinet FORMUE 01//2015 detaljer den proces, der er i gang.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>