Månedsstatus: Stigende renter i oktober

Rygter fra Den Europæiske Centralbank og positive tillidstal for europæisk økonomi var blandt de faktorer, der fik renterne til at stige i oktober.

Rentemarkedet oplevede i oktober ganske pæne rentestigninger, hvor markedet stejlede, som det hedder, når den lange rente stiger mere end den korte. De tiårige renter steg i månedens løb med 0,21 procentpoint, mens de korte toårige renter kun steg med 0,06 procentpoint.

I første omgang skyldtes rentestigningerne ubekræftede rygter om, at Den Europæiske Centralbank (ECB) var på vej til at meddele, at man ville købe færre obligationer end de 80 mia. euro, der købes hver måned i øjeblikket. ECB afviste rygterne, men konsensus i markedet er i øjeblikket, at ECB i andet halvår 2017 vil komme med en sådan meddelelse.

I løbet af måneden har vi også oplevet en stribe gode tillidstal for den europæiske økonomi og stigninger i de langsigtede inflationsforventninger for Europa, hvilket også har været med til at få renterne til at stige.

Formueplejeforeningernes obligationsporteføljer har i oktober oplevet negative afkast, der dog har været bedre end markedet. Dette kan bedst illustreres i Formuepleje Fokus, der har haft et afkast på -1,14 procent efter omkostninger sammenlignet med et benchmarkafkast på -1,96 procent.