Månedsstatus: Stærk måned for Formueplejes aktieportefølje

Både den absolutte og relative performance var stærk i august, hvor Formueplejeforeningernes aktieportefølje genererede et samlet afkast på 1,5 pct. før omkostninger. Det var 0,7 procentpoint bedre end det generelle marked.

Den positive tendens fra juli fortsatte i august med en stærk absolut og relativ performance. Symposiet i Jackson Hole, hvor ledende centralbankmedlemmer diskuterede handlemuligheder i det nuværende pengepolitiske miljø, gav ikke yderligere nyt omkring rentestigninger i USA og havde dermed begrænset effekt på aktiemarkederne. Efterfølgende har forskellige amerikanske centralbankmedlemmers udmeldinger styrket dollaren og dermed presset de amerikanske og Emerging Market-aktier, mens de europæiske- og japanske aktier har klaret sig væsentligt bedre. Årsagen er blandt andet, at en stærkere dollar presser konkurrenceevnen i USA, mens de europæiske og japanske eksportvirksomheder relativt set begunstiges.

I slutningen af juli blev den længe ventede stresstest af europæiske banker præsenteret. Testen viste som ventet udfordrede områder i den europæiske banksektor. Dette gælder både på den aktuelle balancesammensætning, men også i forhold til de nye regulatoriske tiltag, der forventes implementeret i 2018. Efter i en årrække at have undgået europæiske banker i Formueplejes aktieportefølje, benyttede vi foråret til at købe to europæiske banker, der hen over sommeren har performet stærkt i kølvandet på stresstesten og forventningerne til den amerikanske centralbank. Det er dog værd at nævne, at sektoren fortsat er udfordret mange steder, men værdiansættelsen og kapitalgrundlaget i de udvalgte banker var hovedårsagen til at købe dem.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i august genereret et samlet afkast på 1,5 pct. før omkostninger, hvilket var 0,7 procentpoint bedre end det generelle marked.

Læs her Formueplejes månedsstatus for renter og obligationer.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>