Månedsstatus: Stærk måned for Formueplejes aktieportefølje

Både den absolutte og relative performance var stærk i august, hvor Formueplejeforeningernes aktieportefølje genererede et samlet afkast på 1,5 pct. før omkostninger. Det var 0,7 procentpoint bedre end det generelle marked.

Den positive tendens fra juli fortsatte i august med en stærk absolut og relativ performance. Symposiet i Jackson Hole, hvor ledende centralbankmedlemmer diskuterede handlemuligheder i det nuværende pengepolitiske miljø, gav ikke yderligere nyt omkring rentestigninger i USA og havde dermed begrænset effekt på aktiemarkederne. Efterfølgende har forskellige amerikanske centralbankmedlemmers udmeldinger styrket dollaren og dermed presset de amerikanske og Emerging Market-aktier, mens de europæiske- og japanske aktier har klaret sig væsentligt bedre. Årsagen er blandt andet, at en stærkere dollar presser konkurrenceevnen i USA, mens de europæiske og japanske eksportvirksomheder relativt set begunstiges.

I slutningen af juli blev den længe ventede stresstest af europæiske banker præsenteret. Testen viste som ventet udfordrede områder i den europæiske banksektor. Dette gælder både på den aktuelle balancesammensætning, men også i forhold til de nye regulatoriske tiltag, der forventes implementeret i 2018. Efter i en årrække at have undgået europæiske banker i Formueplejes aktieportefølje, benyttede vi foråret til at købe to europæiske banker, der hen over sommeren har performet stærkt i kølvandet på stresstesten og forventningerne til den amerikanske centralbank. Det er dog værd at nævne, at sektoren fortsat er udfordret mange steder, men værdiansættelsen og kapitalgrundlaget i de udvalgte banker var hovedårsagen til at købe dem.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i august genereret et samlet afkast på 1,5 pct. før omkostninger, hvilket var 0,7 procentpoint bedre end det generelle marked.

Læs her Formueplejes månedsstatus for renter og obligationer.