Valutakrig på pause

I april fravalgte centralbankerne i Europa, Japan og USA både at hæve renten og at øge opkøbet af obligationer. Det medvirkede til bevægelser i valutamarkederne, der bestemte retningen på de enkelte aktieindeks og skabte positive afkast for aktier og obligationer.

Dollaren dikterer retningen på aktier

Udviklingen på de globale aktiemarkeder har været blandet og dikteret af bevægelserne på valutamarkedet. Dollarsvækkelsen over for både euro og yen skal i vid udstrækning ses som markedets forventninger omkring en mere tøvende amerikansk centralbank i forhold til de fremtidige rentestigninger.

Dollarsvækkelsen har understøttet de amerikanske eksportører og derigennem det amerikanske aktiemarked, mens Emerging Markets samtidig nyder godt af udviklingen i forhold til blandt andet serviceringen af dollargælden. Europa og specielt Japan har haft det anderledes svært med den svagere dollar. En stærkere euro og yen udvander de pengepolitiske stimulansprogrammer, der har til formål at understøtte de to økonomier, hvilket i april har lagt pres på de respektive aktiemarkeder.

Som omtalt i kvartalsopdateringen for aktier i sidste måned, er stabiliseringen i yuan og den stigende oliepris to afgørende elementer i forhold til aktiekursstigningerne siden midten af februar. Olieprisen steg med 15 procent i april og var dermed en fortsat støtte til den absolutte udvikling på aktiemarkedet.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i april genereret et samlet afkast på 0,0 procent før omkostninger, hvilket var 0,89 procentpoint dårligere end markedet som helhed.

Stigende renter, men positivt afkast

I april var der rentemøde i verdens tre store centralbanker. De amerikanske, europæiske og japanske centralbanker valgte alle at holde krudtet tørt, både hvad angår renteændringer og opkøb af obligationer og andre aktiver. Denne inaktivitet støtter klart de kommentatorer, der mener, at det foregående G20-møde i Shanghai blev brugt til at lave en slags våbenhvile mellem centralbankerne i det, som er blevet kaldt en valutakrig.

I Europa kan centralbanken dog også være blevet presset af, at den tyske finansminister har rettet en usædvanligt kraftig kritik af centralbankens pengepolitik. Det er derfor ikke overraskende, at de korte renter har ligget noget nær uforandret i april.

De længere renter er derimod steget med 0,15-0,20 procentpoint, hvilket især kan tilskrives en øget risikoappetit hos investorerne generelt. Samtidig er inflationsforventningerne i især USA steget på baggrund af øget lønpres som følge af den lavere arbejdsløshed.

På trods af rentestigningerne har afkastene i Formueplejeforeningernes obligationsporteføljer været positive i april, og de var også højere end markedet som helhed.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>