Månedsstatus: Aktiemarkedet afventer det amerikanske præsidentvalg

Amerikanske regnskaber for tredje kvartal og udviklingen i dollaren tiltrak sig investorernes opmærksomhed i oktober.

Oktober har været præget af en afventende stemning på de globale aktiemarkeder forud for det amerikanske præsidentvalg og Feds rentemøde i starten af november. Regnskaberne for tredje kvartal har i slutningen af måneden tiltrukket sig investorernes opmærksomhed, ligesom dollarudviklingen har været medvirkende til at angive retningen i aktiemarkedet. 

En fornuftig udvikling i de amerikanske nøgletal har medvirket til, at markedet i højere grad end tidligere forventer en amerikansk rentestigning i december. Udviklingen har medvirket til en dollarstyrkelse, der relativt set har understøttet de europæiske eksportører og dermed også i højere grad de europæiske aktieindeks sammenlignet med de amerikanske.

Ved udgangen af oktober havde cirka 60 procent af de amerikanske selskaber aflagt regnskab for tredje kvartal. Overordnet set er der tale om en afdæmpet men positiv udvikling, hvor selskaberne har kunnet fremvise indtjenings- og ikke mindst omsætningsvækst. Den lavere oliepris har fortsat en ganske betydelig negativ effekt på energisektorens indtjening og grundet omfanget også på den samlede udvikling. Korrigeres der for energisektoren, viser der sig et ganske positivt billede af indtjeningssituationen i de amerikanske virksomheder anført af Finans, IT og Sundhed. Gående ind i 2017 vil den negative indtjeningseffekt i energisektoren ændres til et positivt bidrag på grund af olieprisudviklingen siden første kvartal 2016. 

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i oktober genereret et samlet afkast på 0,6 procent før omkostninger, hvilket var 0,1 procentpoint dårligere end det generelle marked.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>