Centralbanker og nøgletal trak aktierne op

Månedsrapport: Formueplejes aktieporteføljer har oplevet en ganske stærk performance i juli måned i kølvandet på brexit-afstemningen – både absolut såvel som relativt. Aktieporteføljen er steget 5,1 procent før omkostninger, hvilket svarer til et merafkast på 1,5 procentpoint

Baggrunden for juli måneds stærke aktieperformance skal ses i kølvandet på den britiske afstemning omkring det fremtidige EU-samarbejde og udmeldingerne fra både den europæiske og engelske centralbank i bestræbelserne på at afbøde eventuelle negative konsekvenser. Dette, kombineret med bedre end ventede nøgletal fra USA og andre regioner og fortsatte beherskede forventninger til amerikanske rentestigninger, har understøttet aktierne.

Kreditratingselskaber trak op

I selve aktieporteføljen er det værd at fremhæve eksponeringen mod Finans og herunder specielt mod finansielle selskaber uden for banksegmentet. Eksempelvis har kreditvurderingsinstitutterne S&P Global og Moody’s været markante bidragsydere til månedens porteføljeafkast. Samtidig har en markant vægt i den tyske IT-virksomhed, SAP, biddraget positivt til den samlede afkastudvikling, mens rigtige eksponeringer i Energi og Stabilt forbrug har sikret god performance i disse sektorer.

En væsentlig del af den selskabsspecifikke performance skyldes også aflæggelsen af regnskaber for andet kvartal. Samlet set har udviklingen, her halvejs i sæsonen, været bedre end ventet – både på indtjening og omsætning.