Kvartalsopdatering: Aktier - Tredeling af globalt aktieafkast i 2015

De globale aktiemarkeder fik i starten af 4. kvartal 2015 rystet sig fri af den negative udvikling i kølvandet af Kinas devaluering i august. Fokus har i udpræget grad været på verdens centralbanker i forhold til, hvornår USA ville begynde at stramme op, og om Europa og Japan ville lempe yderligere.

Samlet set er Formueplejeforeningernes aktieportefølje i 4. kvartal 2015 steget med 8,0 procent før omkostninger, hvilket er på niveau med markedet som helhed. Set over hele 2015 er Formueplejeforeningernes aktieportefølje steget med 10 procent før omkostninger, hvilket målt før omkostninger er 0,4 procentpoint bedre end markedet som helhed.

Tredeling i globalt aktieafkast

Det globale aktieafkast har i 2015 udviklet sig i tre tempi. Overordnet set er verdensmarkedsindekset faldet med 2,4 procent, når der ikke tages højde for den amerikanske dollarudvikling.

USA har med stort set uændret afkast i 2015 udviklet sig på samme måde som verdensindekset. Den beherskede udvikling for amerikanske aktier set over hele året skal i høj grad ses i lyset af forventninger til rentestigninger fra den amerikanske centralbank. Allerede i foråret begyndte markedet at spekulere i rentestigninger, hvilket lagde et opadgående pres på den amerikanske dollar.

Netop dette pres har været en udfordring for de amerikanske eksportører og en af årsagerne til, at udviklingen i USA har været så afdæmpet, som den har. Dollaren er i 2015 steget med 11,6 procent over for danske kroner. Derudover har priskorrektionen på olie lagt et betydeligt pres på indtjeningen i energisektoren, som også har påvirket den samlede indtjeningsudvikling for det amerikanske marked negativt.

Europa og Japan er to af verdens hovedøkonomier, der fortsat stimulerer økonomierne gennem månedlige opkøb af obligationer i markedet. Renten er sænket til 0 procent, men ved at være en aktiv deltager i obligationsmarkedet kan centralbankerne presse markedsrenterne ned og derigennem øge incitamentet for investeringer uden for obligationsmarkedet.

Det er blandt andet dette, der har været med til at presse værdiansættelsen på aktier op, simpelthen fordi mange obligationsinvestorer har fundet det nødvendigt at finde afkast i blandt andet aktiemarkedet. Forventninger om positive økonomiske effekter af centralbankernes pengepolitiske stimuli kombineret med øget efterspørgsel efter aktier har gjort, at både Europa og Japan har gjort det væsentlig bedre end eksempelvis USA.

Emerging markets står for det negative bidrag til det globale aktieafkast, og især Kina har været i fokus i andet halvår af 2015. Devalueringen af yuanen i august har øget spekulationerne om, hvorvidt Kinas økonomi oplevede en kraftigere opbremsning end hidtil antaget. Samtidig har de kraftige prisfald på olie og andre råvarer presset råvareeksportører som blandt andet Brasilien.

Råvarepriserne under massivt pres

Hele råvaresegmentet har været under pres i 4. kvartal 2015. Således er olieprisen faldet med knap 20 procent i 4. kvartal og med mere end 35 procent i hele 2015. Bloombergs råvareindeks er faldet med 10 procent i 4. kvartal og samlet med over 25 procent i hele 2015. Baggrunden for priskorrektionen i olie og metaller skal ses i lyset af både udbud og efterspørgselsforhold.

På oliesiden har en fastholdelse og endda forøgelse af den hidtidige daglige OPEC-produktion haft en væsentlig indflydelse på prisdannelsen. På metalsiden er det i højere grad manglen på efterspørgsel fra blandt andet Kina, som har været medvirkende til at sænke priserne markant. Derudover har en overproduktion af visse metaller eskaleret situationen. Udviklingen har i 4. kvartal naturligt øget risikoen i aktier og specielt inden for de berørte sektorer, men har omvendt også haft en positiv effekt i specielt de forbrugsrelaterede sektorer, der har en negativ korrelation med olieprisen.

Mere af det samme i 2016

Formuepleje forventer, at det driftsmæssige opsving fortsætter, og at det over tid vil forplante sig til de øvrige økonomier udenfor USA. Specielt den europæiske og japanske økonomi vil dog fortsat være afhængige af pengepolitiske stimulanser i bestræbelserne på at genstarte den økonomiske vækst. De forskellige globale økonomiske tempi er af afgørende betydning for den globale pengepolitik og for genereringen af aktieafkast i 2016.

Det globale aktieafkast forventes at ligge på mellem 5-10 procent målt i dollar, og dertil kan man som dansk investor lægge udviklingen i den amerikanske dollar oveni, hvilket bringer det samlede forventede aktieafkast op på mindst 10 procent målt i danske kroner. Det amerikanske aktiemarked vil primært være trukket af indtjening, mens blandt andre Europa og Japan i højere grad fortsat vil trækkes af stimuli.

Værdiansættelsen af aktier samt drivkræfterne på det globale aktiemarked gør, at man som aktieinvestor bør indstille sig på lavere aktieafkast og perioder med væsentlig højere volatilitet sammenlignet med de seneste fire år.

Pdf version af kvartalskommentaren.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>