Kvartalsopdatering: Stadig gode investeringsmuligheder, men forvent større udsving

Centralbankerne vil også i 2016 spille en væsentlig rolle, og især stigende divergens mellem centralbankerne og hastigheden af amerikanske renteforhøjelser vil have stor betydning. Et kraftigt fald i olieprisen har givet flere penge til forbrugerne, og sammen med centralbankernes stimulanser er det med til at holde en hånd under mange vestlige økonomier. Likviditeten på de finansielle markeder er blevet forringet, og det kan medføre større kursudsving.

Stemningen på de finansielle markeder har været opløftende i årets sidste kvartal. Det har givet medvind til de fleste aktivklasser og har skabt grundlaget for ganske fornuftige afkast i Formueplejeforeningerne. Aktiemarkederne er kommet godt igen ovenpå nedturen i tredje kvartal i kølvandet af Kinas devaluering, og samtidig er både dollaren og danske realkreditobligationer steget i værdi.

Centralbankerne har i høj grad præget markederne i fjerde kvartal. Den amerikanske centralbank har hævet renten for første gang i ni år som tegn på, at den amerikanske økonomi efterhånden har lagt de værste dønninger af finanskrisen bag sig. Modsat kæmper Den Europæiske Centralbank (ECB) fortsat med at bekæmpe eftervirkningerne af krisen, og derfor indførte ECB i december yderligere pengepolitiske stimulanser.

ECB levede dog ikke helt op til markedets forventninger, og det gav kortvarigt en smule tilbagefald på de finansielle markeder, men set samlet over de sidste par måneder har nettoeffekten af de nye tiltag været ganske positiv.

Udover gunstige markedsforhold har Formueplejeforeningerne også profiteret af, at såvel aktie- som obligationsudvælgelsen har bidraget, da både aktie- og obligationsporteføljen har klaret sig bedre end aktie- og obligationsmarkedet generelt.

Stigende dollar løftede afkastet i 2015

Set over hele 2015 har mange aktivklasser haft vanskelige betingelser. Globale aktier målt i dollar sluttede året med et lille minus, hvor især aktierne fra Emerging Markets-landene har trukket ned, men også amerikanske aktier har haft et halvsløjt år. Til gengæld har dollarkursen haft vind i sejlene og er styrket med over 11 procent i forhold til danske kroner. Det vil sige, at en stor del af afkastet i 2015 stammer fra en højere dollarkurs.

Danske realkreditobligationer har været under pres i løbet af året, hvor danske banker i stor stil har nedbragt deres beholdninger forud for indførelse af ny EU-lovgivning pr. 1. oktober. Det har medført, at merrenten på danske realkreditobligationer er steget kraftigt i løbet af året, så selvom statsrenterne sluttede året stort set uforandrede, er kursen på danske realkreditobligationer faldet i løbet af året.

Formueplejes obligationsbeholdning er dog kommet helskindet igennem 2015, hvilket afspejler sig ved, at den rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus har leveret et positivt afkast på 2,2 procent i 2015 efter omkostninger. Det skal ses i lyset af, at danske realkreditobligationer generelt har givet et negativt afkast i niveauet -0,5 procent.

Kollaps i olieprisen

I løbet af det seneste halvandet år er olieprisen nærmest kollapset, så den målt i dollar i dag er faldet til en tredjedel af prisen i sommeren 2014. Samme tendens er tilfældet for olieprisen målt i euro, om end faldet har været en anelse mindre. Det skyldes i høj grad øget udbud af olie. USA har haft stor succes med at udvinde skiferolie i de seneste år, så deres olieproduktion er steget kraftigt, hvilket har medført, at USA nu er verdens største olieproducent.

Samtidig vil Irans olieeksport stige kraftigt, når sanktionerne mod landet fjernes i starten af 2016. Mængden af olie er altså stigende, og det presser prisen. Generelt er en lavere oliepris godt for verdensøkonomien, da virksomheder og forbrugere bruger færre penge på olie og benzin. Derved får de mere luft til at kunne bruge pengene på andre ting. På den negative side rammer det mange virksomheder i oliesektoren, og flere konkurser kan have negativ afsmitning.

Løft til europæisk økonomi

Samlet set har den lave oliepris været understøttende for blandt andet den europæiske økonomi, hvor især de europæiske forbrugere har nydt godt af lavere benzinpriser. Samtidig har europæiske virksomheder nydt godt af svækkelsen i eurokursen, hvilket har forbedret konkurrenceevnen i forhold til virksomheder udenfor Euroland.

Endelig har ECB pumpet masser af penge ud til de europæiske banker og presset de europæiske renter i bund. Så der har været rigtig mange understøttende faktorer for den europæiske økonomi i 2015.

Effekten af disse tiltag vil dog sandsynligvis aftage i løbet af 2016, medmindre olieprisen og eurokursen falder yderligere. Der er derfor risiko for, at den europæiske vækst aftager igen, men i så fald vil Den Europæiske Centralbank sandsynligvis stå klar med yderligere pengepolitiske lempelser.

Divergerende centralbanker

Det er vores forventning, at de globale centralbanker også i 2016 vil spille en afgørende rolle på de finansielle markeder. Der vil især være stor fokus på forskelle mellem store centralbanker, hvor den amerikanske centralbank på den ene side sandsynligvis vil hæve renten yderligere i løbet af året for at imødegå stigende inflation, vil såvel den europæiske som den japanske centralbank fortsat pumpe milliarder ud i et forsøg for at skabe vækst og øge inflationen.

Graden af denne divergens vil være et vigtigt tema i de kommende måneder på især rente- og valutamarkederne, men det vil også have afledt effekt på aktiemarkederne. Der vil især blive skelet til udviklingen i den amerikanske økonomi og inflation, da det har betydning for hastigheden af renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank.

Markedet har indpriset to amerikanske renteforhøjelser i løbet af 2016, mens medianen af centralbankmedlemmerne forventer, at der kommer fire renteforhøjelser. Hvis markedet tager fejl, og der skal indregnes to ekstra renteforhøjelser, kan det give turbolens på markederne.

Større udsving

Det er Formueplejes forventning, at 2016 også vil være et fornuftigt investeringsår, hvor især den amerikanske økonomi fortsat trækker læsset. Der er dog også en risiko for større markedsudsving i lighed med 2015.

Likviditeten på mange aktivklasser er blevet forringet i kølvandet af centralbankernes indblanding, og en tsunami af øget regulering har skyllet ind over bankerne, hvilket har medført, at bankerne har slanket deres balancer kraftigt, hvilket også er gået hårdt ud over bankernes handelsbeholdninger.

Derfor kan bankerne i mindre grad agere buffer, når der sker store kursbevægelser, og det kan give større kursudsving. Likviditet er blevet en endnu vigtigere parameter, og derfor består Formueplejeforeningerne også primært af meget likvide globale aktier og danske realkreditobligationer.

Pdf version af kvartalskommentaren.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>