Kvartalsopdatering: Positive afkast og små kursudsving trods brexit

Det seneste kvartal har i høj grad stået i brexit-afstemningens tegn, og der har hersket usikkerhed både før og efter afstemningen. Alle Formueplejeforeninger er kommet ganske helskindet igennem perioden med små kursudsving på trods af store daglige udsving på aktiemarkederne. De globale centralbanker er fortsat med til at holde en hånd under markederne, hvilket er vigtigt med øget politisk usikkerhed ovenpå brexit og med udsigt til et kommende amerikansk præsidentvalg.

Storbritanniens afstemning omkring medlemskab af EU har sat sit præg på de finansielle markeder de seneste måneder, og med et brexit er der udsigt til, at der fortsat vil herske en vis uvished de kommende måneder. På makrofronten har fokus især været rettet mod nøgletallene for den amerikanske økonomi, der har været til den svage side. Især tallene for arbejdsmarkedet har overrasket negativt. Kombineret med usikkerheden ovenpå brexit har det fået snakken om en snarlig amerikansk renteforhøjelse til at forstumme, og den aftagende frygt for renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank har givet et løft til de finansielle markeder og været en modvægt til usikkerheden i kølvandet af brexit-afstemningen.

Alle Formueplejeforeningerne har klaret sig ganske fornuftigt ovenpå brexit-udfaldet med ganske små kursfald. Set over hele kvartalet har alle foreninger leveret et positivt afkast, hvilket primært skyldes gode afkast fra obligationerne og en stigende dollarkurs, mens de globale aktiemarkeder ligger stort set uændret.

Stærk performance fra obligationer

Både set år til dato og de seneste 12 måneder har de traditionelle Formueplejeforeninger leveret flotte afkast. Det er især foreningerne med en høj andel i danske realkreditobligationer, der har klaret sig godt. Det afspejler sig ved, at den rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus har leveret et afkast på knap 14 procent det seneste år. Til sammenligning har danske realkreditobligationer generelt givet et afkast på godt 2 procent.

Afkast for det seneste kvartal

Den stærke performance i obligationsporteføljerne skyldes i høj grad en aktiv styring, hvor det er en kombination af varigheden, placering på rentekurven, optimering af lånefinansieringen og i høj grad obligationsudvælgelsen, der har bidraget til det stærke afkast. Det smitter også i høj grad af på afkastet i eksempelvis Formuepleje Epikur og Formuepleje Penta, der har leveret et positivt afkast på 4,3-4,7 procent det seneste år, vel og mærke i en periode med negativt afkast på globale aktier på -3,5 procent.

Brexit - hvad nu?

Storbritannien valgte overraskende at stemme nej til fortsat medlemskab af EU. Det store spørgsmål er, hvad der nu vil ske. Folkeafstemningen er reelt kun vejledende, og det er op til det britiske parlament at træffe den endelige beslutning om udmelding. Derfor er det interessant at følge udviklingen de kommende måneder. Vil de britiske politikere tage konsekvensen af folkeafstemningen og melde sig ud af EU, vil de holde parlamentsvalg i utide eller vil de bruge den "vejledende" folkeafstemning som en ny genforhandling af betingelserne med EU.

Umiddelbart vil EU være afvisende over for en genforhandling, men med udsigt til valg i Holland, Frankrig og Tyskland i 2017 og en forfatningsafstemning i Italien i efteråret er der pres på de europæiske politikere for, at der kommer en hurtig afklaring omkring Storbritanniens fremtidige situation. EU-modstanden er voksende i flere lande, og nationalistiske partier i Holland og Frankrig har udtrykt ønske om tilsvarende afstemninger om EU-medlemskab. Derfor vil den politiske udvikling i EU i høj grad sætte dagsordenen i den nærmeste fremtid.

Centralbanker

Det britiske folks beslutning om at melde sig ud af EU vil højst sandsynligt ramme især den britiske økonomi på grund af øget usikkerhed, hvor virksomhederne sætter nye investeringer på pause, og forbrugerne holder igen med at bruge penge. Det forventes, at Bank of England vil komme med tiltag blandt andet i form af rentenedsættelser for at stimulere økonomien.

Tilsvarende er der mulighed for, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil komme på banen med yderligere tiltag, hvis det viser sig, at den europæiske økonomi bliver ramt af den stigende usikkerhed i kølvandet af brexit. Især stigende frygt for exit fra andre medlemslande kan skabe mere utryghed, og det kan ramme væksten i Euroland. Centralbankerne står således fortsat klar på sidelinjen, hvilket kan være med til at holde en hånd under de finansielle markeder.

Behov for finanspolitiske lempelser

Der er dog en stigende accept af, at effekten af de mange tiltag fra centralbankerne er ved at nærme sig en øvre grænse. I stedet er der behov for finanspolitiske lempelser, hvor regeringerne stimulerer økonomien med blandt andet offentlige investeringer og skattelettelser. Især lande med løbende overskud på de offentlige balancer (som for eksempel Tyskland) har gode mulighed for at bruge flere penge. Det kræver dog en opblødning af holdningen hos især de tyske politikere, der i kølvandet af den europæiske gældskrise har været bannerførere for en opstramning af offentlige balancer i de europæiske lande.

Lave forventninger til renteforhøjelser i USA

I de kommende måneder vil de finansielle markeder følge udviklingen i brexit-forløbet nøje. Derudover vil fokus igen blive rettet mod fundamentale forhold i økonomierne, og her vil især udviklingen i den amerikanske økonomi blive nærstuderet. Det er ikke mere end et par måneder siden, at den amerikanske centralbank (FED) signalerede, at den snart var klar til igen at hæve renten i kølvandet af stigende amerikansk inflation.

Efterfølgende har skuffende tal for det amerikanske jobmarked og resultatet af brexit-afstemningen vendt rundt på tingene. Det har medført, at de finansielle markeder nu først indpriser den næste amerikanske renteforhøjelse i slutningen af 2018. Det betyder, at der er risiko for, at markederne må revidere disse renteforventninger, hvis den amerikanske økonomi bedres og især arbejdsmarkedet og inflationen tikker opad. Formuepleje vurderer, at eventuelt stigende amerikanske renter kun vil have minimal effekt på korte europæiske renter og derved på beholdningen af danske realkreditobligationer i Formueplejes obligationsporteføljer.

Amerikansk valgkamp kan få effekt

Den amerikanske valgkamp vil givet tage en del overskrifter i de kommende måneder, især hvis der er mulighed for, at Donald Trump kan vinde valget. Han er meget kritisk over for FEDs ageren oven på finanskrisen, da han mener, at det er usundt, at FED har løftet prisen på mange aktivklasser med sin lempelige pengepolitik. Derfor vil der være stigende usikkerhed omkring FEDs fremtidige rolle, hvis der er udsigt til, at Trump kan sætte sig i præsidentembedet, hvilket i så fald vil give usikkerhed på finansmarkederne.

Konklusion

Samlet set vurderer Formuepleje fortsat, at der er fornuftig værdi i aktier med udsigt til, at der vil være fremgang i virksomhedernes indtjening anført af USA, mens europæiske og japanske aktier også vil være understøttet af centralbankernes stimulanser. Samtidig køber ECB europæiske virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed (Investment Grade), hvilket sandsynligvis vil have en positiv afsmittende effekt på virksomhedsobligationer med lavere kreditværdighed (High Yield-obligationer). Da merrenten på disse High Yield-obligationer ligger på et højt niveau, er det Formueplejes vurdering, at der fremadrettet kan været et attraktivt afkast på især europæiske High Yield-obligationer.

Med udsigt til fortsat korte lave renter fra ECB er det stadig sandsynligt med et fornuftigt afkast på lånefinansieret køb af danske realkreditobligationer. Obligationsrenterne er kommet langt ned, men lånerenten er også faldet, hvilket afspejler sig ved, at Formueplejeforeningerne kan låne til negative renter på cirka -0,2 procent efter marginal til bankerne.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>