Kvartalsopdatering: Obligationer og valuta - Små renteudsving

De danske renter har bevæget sig i forskellige retninger det seneste kvartal. De lange danske renter har ligget forholdsvist stabilt, men er dog steget en anelse. Det skyldes i et vist omfang, at Nationalbanken igen er begyndt at udstede danske statsobligationer, og det har presset de lange danske renter lidt op. Til gengæld er de korte renter faldet lidt, hvilket i høj grad skyldes Den Europæiske Centralbanks (ECB) beslutning om at indføre yderligere pengepolitiske stimulanser – blandt andet ved at sænke den toneangivende rente til et rekordlavt niveau på -0,3 procent.

Isoleret dansk renteforhøjelse på trapperne

Under kronekrisen for knap et år siden steg Nationalbankens valutareserver kraftigt, da Nationalbanken solgte danske kroner og købte udenlandsk valuta. Siden foråret er valutareserverne løbende nedbragt, så de nu næsten er tilbage på samme niveau som primo 2015.

Det øger spekulationerne om, hvornår Nationalbanken vil hæve den danske rente, der fortsat ligger væsentligt lavere i forhold til den europæiske. Efter det seneste fald i valutareserverne har markedet indregnet en isoleret dansk renteforhøjelse i løbet af kort tid. Der er samtidig indpriset en relativt hurtig normalisering af rentespændet mellem Danmark og Euroland, hvilket umiddelbart virker for aggressivt.

Formueplejeforeningerne tjener stadig på at låne

Selvom der er udsigt til en snarlig dansk renteforhøjelse, vil de korte danske renter fortsat blive på et meget lavt niveau, og det er fortsat muligt for Formueplejeforeningerne at få penge for at låne. Aktuelt kan Formueplejeforeningerne låne til mellem -0,1 og -0,2 procent inklusiv lånemarginal til bankerne, og der er udsigt til, at de negative lånerenter vil være gældende i et stykke tid endnu.

Stadig høj merrente på danske realkreditobligationer

Danske realkreditobligationer har de seneste måneder fået lidt medvind igen. De har været under pres frem til 1.oktober, som var skæringsdatoen, hvor danske banker skulle overholde ny EU-lovgivning omkring likviditetsberedskabet. Derfor har danske banker nedbragt deres beholdninger af realkreditobligationer i stor stil, hvilket har medført, at merrenten på danske realkreditobligationer i løbet af 2015 er steget kraftigt.

Det har medført, at merrenten er steget til niveauet omkring finanskrisen og ligger på et historisk højt niveau, også selvom merrenten er blevet indsnævret en anelse igen. Vi forventer ikke, at merrenten vil stige ret meget fra det nuværende niveau, men usikkerheden omkring yderligere regulering af banksektoren kan bevirke, at merrenten forbliver på et højt niveau i en længere periode.

Store udsving i dollarkursen

De seneste måneder har budt på store udsving i dollarkursen. I løbet af oktober og november kravlede dollarkursen opad med knap 6 procent på grund af forventninger om renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank og om nye stimulanser fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Markedet havde dog taget forskud på nogle af glæderne, så dollarkursen faldt noget tilbage, da ECB ikke helt levede op til de store markedsforventninger.

Generelt set har dollarkursen dog været stigende både i løbet af kvartalet og over det seneste år. Med udsigt til yderligere amerikanske renteforhøjelser og meget lempelig europæisk pengepolitik i 2016 peger pilen for dollarkursen fortsat opad i den kommende periode.

Pdf version af kvartalskommentaren.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>