Gavebod fra Den Europæiske Centralbank

Formueplejeforeningerne er kommet nogenlunde helskindet igennem en yderst turbulent start på året. Centralbankerne holder fortsat en hånd under markederne, og især Den Europæiske Centralbank er trukket i arbejdstøjet. Tiltagene fra centralbanken er med til at holde korte renter lave i en årrække og giver samtidig interessante muligheder for virksomhedsobligationer. Usikkerheden på markederne kan vende tilbage forud for den britiske EU-afstemning i juni måned.

Læs kvartalsopdateringen som pdf

Årets første kvartal har budt på store udsving på de finansielle markeder, hvor især januar måned udviklede sig dramatisk og gav den værste start for de globale aktiemarkeder i nyere tid. Det var især bekymringer omkring væksten i Kina kombineret med yderligere fald i olieprisen, der medførte turbulens på de globale aktiemarkeder. Efter en vis stabilisering i februar har markederne fået lidt farve i kinderne i løbet af marts, men generelt ligger de globale aktier stadig under vand set over hele kvartalet.

Centralbankerne har kastet redningskransen igen

Som så mange gange før har centralbankerne givet en hjælpende hånd, da både den europæiske, japanske og kinesiske centralbank er kommet med yderligere stimulanser. Samtidig har den amerikanske centralbank signaleret ved adskillige lejligheder, at de vil være tilbageholdende med at hæve renten, hvilket har bevirket, at markederne har nedjusteret forventningerne til kommende amerikanske renteforhøjelser. Det har dog samtidig været med til at svække dollarkursen med 4,6 procent i løbet af det seneste kvartal, og det har trukket afkastet i Formueplejeforeningerne ned.

Stærk relativ performance

Til gengæld har obligationsporteføljerne bidraget positivt til afkastet i kvartalet, hvilket blandt andet skyldes et generelt rentefald. I Euroland er renterne faldet kraftigt i kølvandet af de mange stimulanser fra Den Europæiske Centralbank. Samtidig har Formueplejes aktie- og obligationsporteføljer klaret sig bedre end aktie- og obligationsmarkedet generelt, hvilket også har bidraget positivt til afkastene. Obligationsstrategien har vist sit værd i en længere periode, hvilket afspejler sig ved, at det rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus det seneste år har leveret et positivt afkast på knap 6 procent, hvilket vel og mærke er i en periode, hvor danske realkreditobligationer har givet et negativt afkast. Så selvom det har været et hektisk kvartal, er de fleste Formueplejeforeninger kommet nogenlunde helskindet igennem perioden.

ECB har åbnet pengetanken

Den Europæiske Centralbank (ECB) har som nævnt åbnet op for alle sluserne i et forsøg på at stimulere væksten i Euroland og presse inflationen op. De nyeste tiltag indebærer blandt andet rentenedsættelse, forbedrede lånevilkår for bankerne samt forøget opkøb af obligationer og herunder også virksomhedsobligationer.

Korte renter på lavt niveau i mange år endnu

ECB tilbyder bankerne at låne penge gratis i fire år og endda med mulighed for negative renter, hvis bankerne låner flere penge ud. Dermed forsøger ECB virkelig at tilskynde bankerne til at sætte gang i udlånsvæksten, så det bliver meget interessant at følge, hvor stor en succes dette tiltag bliver.

Udfordringen for bankerne er dog, at de fortsat bliver mødt med strammere regulering, hvor der stilles krav om mere kapital som buffer, og det løser tiltaget fra ECB ikke. Til gengæld er der på grund af masser af penge i omløb udsigt til, at de korte renter i Euroland og Danmark forbliver på et meget lavt niveau i en årrække endnu, og netop det scenarie er obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne fortsat positioneret til.

Attraktivt afkast i High Yield-obligationer

En anden vigtig nyskabelse fra ECB er, at banken også vil udvide obligationsopkøbet ved at købe europæiske virksomhedsobligationer med en høj kreditværdighed (Investment Grade-obligationer). Denne udvidelse af opkøbsprogrammet vil alt andet lige være positivt for alle typer af virksomhedsobligationer. Der vil være en afsmittende effekt på virksomhedsobligationer med en lavere kreditværdighed, da investorerne vil søge længere ud på kreditkurven i jagten på et højere afkast. Da merrenten på virksomhedsobligationer med lidt lavere kreditværdighed (High Yield-obligationer) generelt ligger på et højt niveau, er det Formueplejes vurdering, at der fremadrettet kan være et attraktivt afkast på High Yield-obligationer.

FED tager den med ro

På den anden side af Atlanten har den amerikanske centralbank (FED) indikeret, at den ikke har travlt med at sætte renten op. Det er lidt overraskende, da jobskabelsen i USA fortsat ligger på et højt niveau, og samtidig er der tegn på, at inflationen er begyndt at tikke opad. Centralbankchefen Janet Yellen er dog usikker på, om stigningen i inflationen kun er midlertidig, så derfor vurderer hun fortsat, at renten kun skal sættes op i et langsomt tempo.

Disse udmeldinger har medført, at der kun er indregnet én årlig amerikansk renteforhøjelse i løbet af de kommende tre år. Hvis inflationen bider sig fast på et højere niveau, vil det sandsynligvis betyde, at FED vil hæve renten i et hurtigere tempo, og det kan have en afledt effekt på flere aktivklasser. Derfor er det vigtigt at holde et vågent øje med udviklingen i den amerikanske inflation.

Britisk EU-afstemning

Storbritanniens afstemning omkring EU-medlemsskabet bliver afholdt den 23. juni, og frygten for en britisk udtræden af EU (Brexit) vil præge markederne de kommende måneder. Et Brexit vil højst sandsynligt have stor negativ effekt for britisk økonomi, men det vil givet også have nogle negative afledte effekter for europæisk økonomi.

Meningsmålingerne ligger tæt og vil sandsynligvis også gøre det op til afstemningen, så det vil være umuligt at forudsige resultatet. Det kan føre til stigende usikkerhed på de finansielle markeder, selvom en del af denne usikkerhed sandsynligvis allerede er indpriset. Derfor er det Formueplejes vurdering, at man skal holde et skarpt øje med udviklingen de kommende måneder.

Læs kvartalsopdateringen som pdf

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>