Kvartalsopdatering: Flotte afkast i Formueplejeforeningerne

Årets tredje kvartal var med efterdønningerne af brexit-afstemningen, spekulationer om snarlige amerikanske rentestigninger samt valgkamp i USA et begivenhedsrigt et af slagsen, og Formueplejeforeningerne leverede flotte afkast til sine investorer.

I tredje kvartal har de fleste Formueplejeforeninger leveret ganske imponerende afkast. Topscoreren har været Formuepleje Penta med et afkast på knap 9 procent. Det er i høj grad en positiv udvikling på aktiemarkederne primært i juli måned, der har løftet afkastene.

Afkastudviklingen det seneste kvartal

Aktieafkastene i Formueplejeforeningerne er samtidig blevet understøttet af en stærk aktieudvælgelse, hvilket afspejler sig ved, at den rent aktiebaserede forening Formuepleje LimiTTellus har bidraget med et afkast på 5,8 procent i tredje kvartal mod en stigning i det globale aktieindeks på 4,2 procent.

Derudover har der været høje afkast på virksomhedsobligationer, hvilket har været en vigtig bidragsyder i de Formueplejeforeninger, hvor denne aktivklasse indgår. Endelig har investeringerne i danske realkreditobligationer også bidraget til afkastene i kvartalet. Det er sket i et kvartal, hvor de danske tiårige statsrenter for første gang blev negative, hvilket gav den danske stat mulighed for at få penge for at låne penge i ti år.

Seneste 12 måneder

Hvis man ser på afkastene det seneste år, er tallene endnu mere imponerende. Her har Formuepleje Penta leveret et afkast på hele 26 procent, mens globale aktier kun har givet 11 procent. Set over de seneste 12 måneder er det især beholdningen af danske realkreditobligationer, der har trukket afkastene op, og det skyldes i høj grad en meget vellykket obligationsstrategi.

Afkast de seneste 12 måneder

Brexit

Usikkerheden i kølvandet af Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU aftog relativt hurtigt, da det i første omgang primært kun har konsekvenser for den britiske økonomi. Samtidig blev de finansielle markeder understøttet af nye pengepolitiske stimulanser fra centralbankerne, hvor især den britiske centralbank reagerede på brexit med rentenedsættelse og opkøb af britiske stats- og virksomhedsobligationer. Derudover har den amerikanske centralbank (FED) været afventende med at hæve renten, hvilket også har været understøttende for markederne.

Centralbanker

Centralbankerne spiller således fortsat en afgørende rolle, hvilket også afspejler sig ved, at deres opkøbsprogrammer i det kommende kvartal forventes at ligge på det højeste niveau siden 2009. Der bliver altså fortsat pumpet masser af penge ud, hvilket er med til at understøtte de finansielle markeder.

Pengeregnen fra centralbankerne har indtil nu kun været med til at stabilisere økonomierne, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om pengepolitikken kan stå alene. Derefter efterlyses flere finanspolitiske lempelser, der kræver, at politikerne kommer på banen.

Blandede signaler fra USA

Selvom aktiviteten i den amerikanske økonomi stadig foregår i et moderat tempo, så er væksten positiv, og der bliver fortsat skabt nye arbejdspladser. Til gengæld har virksomhederne været meget tilbageholdende med nye investeringer. Med blandede signaler fra økonomien og med en fortsat lav inflation har den amerikanske centralbank derfor ikke travlt med at hæve renten. Centralbanken har dog varmet op til, at den snart vil trykke på knappen igen, og aktuelt er der i markedet indregnet cirka 60 procent sandsynlighed for, at FED vil hæve renten i december.

Europæiske banker under pres

Euroland har indtil videre været nogenlunde upåvirket af brexit, og den europæiske økonomi fortsætter sin lange seje kamp for igen for alvor at få gang i hjulene. Det har dog svære betingelser, da mange europæiske banker fortsat er pressede som følge af meget strammere regulering, hvilket tvinger dem til at nedbringe balancerne. Samtidig er de også udfordret af en meget lille forskel mellem de korte og lange renter, hvilket rammer bankernes basisindtjening. Bankerne spiller en afgørende rolle for at få gang i kreditvæksten og aktiviteten igen, men det har lange udsigter, så længe de europæiske banker er ramt på indtjeningen og af øgede kapitalkrav.

Præsidentvalg i USA

Det kommende amerikanske præsidentvalg vil blive fulgt nøje de kommende måneder, hvor der sandsynligvis vil opstå øget usikkerhed på de finansielle markeder, hvis der er udsigt til, at Donald Trump vinder. Trump har været meget kritisk over for FED, så han vil nok prøve at få udskiftet Janet Yellen som formand for centralbanken, hvilket vil skabe uvished omkring FED’s fremadrettede politik og usikkerhed omkring FED vil være dårligt nyt for markederne.

Afstemning i Italien

I Euroland vil der være stor fokus på forfatningsafstemningen i Italien den 4. december, hvor der aktuelt er lige stor opbakning til ja- og nej-siden. Den nuværende premierminister Matteo Renzi har udtalt, at han vil gå af, hvis det bliver et nej ved afstemningen. Selvom han har fortrudt sin udmelding, er der risiko for, at der efter hans eventuelle afgang vil blive udskrevet valg, og det kan skabe usikkerhed, da det euro-skeptiske parti Five Star Movement står stærkt i meningsmålingerne.

Amerikansk regnskabssæson starter nu

Som beskrevet ovenfor vil en lang række events i fjerde kvartal kunne påvirke de finansielle markeder, herunder også aktiemarkederne. Langsigtet aktieafkast genereres ud fra virksomhedernes indtjening, hvilket er årsagen til, at netop dette også vil blive et omdrejningspunkt fra næste uge og frem. Her vil først de amerikanske selskaber fremlægge tal for udviklingen i tredje kvartal, hvor fokus vil rette sig mod olieprisens fortsatte negative indflydelse på det overordnede billede og den svagere dollars effekt på de amerikanske eksportører.

Formuepleje forventer, at indtjeningen samlet set vil ligge lavere sammenlignet med samme periode sidste år, mens omsætningen ventes at stige. Dekomponeres udviklingen på de enkelte sektorer, viser billedet en fortsat positiv udvikling i kernesektorerne og understøtter Formueplejes basisscenarie for aktier.

Konklusion

De globale økonomier holder fortsat skindet på næsen med en acceptabel vækst, og stimulanser fra centralbankerne er med til at holde en hånd under markederne. Uanset udfaldet af det amerikanske præsidentvalg er der udsigt til markante finanspolitiske stimulanser næste år, og det kan være med til at løfte aktivitetsniveauet.

Det er fortsat Formueplejes vurdering, at der er værdi i aktier baseret på fremgang i virksomhedernes indtjening anført af USA, mens europæiske og japanske aktier også er understøttet af centralbankernes stimulanser og det relative valutaperspektiv til USA. Samtidig er der også stadig mulighed for en fornuftig rentegevinst på især europæiske High-Yield-obligationer. Det er også fortsat interessant med lånefinansieret køb af danske realkreditobligationer, selvom obligationsrenten er kommet langt ned. Det skyldes i høj grad, at det fortsat er muligt for Formueplejeforeningerne at låne til negative renter på aktuelt cirka -0,15 til -0,20 procent inklusiv marginal til bankerne.

Afkastene er opgjort pr. 30.09.2016

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>