Interview med Claus Hommelhoff: Jeg holder fast i Formueplejes fundament

Der er sket meget i Formuepleje, siden virksomheden kom til verden for 30 år siden. Især de seneste par år har vi oplevet en rivende udvikling, men det skal man ifølge stifter Claus Hommelhoff ikke lade sig skræmme af. For udvikling giver muligheder, og som han siger, er vi ikke gået på kompromis med vores kerneværdier, selv om vi er blevet større.

I de 30 år, som er gået, siden Formuepleje så dagens lys, er der løbet meget vand i åen. Som Danmarks største privatejede kapitalforvalter er Formuepleje i dag en koncern med næsten 70 medarbejdere fordelt på kontorer i Aarhus, Hellerup, London og Luxembourg.

Omkring halvdelen af de medarbejdere er kommet til i løbet af de seneste tre år, og den pludselige vækst kan blandt enkelte investorer skabe bekymring om, hvorvidt Formuepleje stadig vil være i stand til at holde fast i de nære relationer, som i 30 år har været en af virksomhedens grundsten.

Men er der overhovedet grund til bekymring? Hvad er konsekvenserne af udviklingen? Og kan man som investor regne med, at der også vil være noget tilbage af det gamle Formuepleje i fremtiden? Stifter og ejer Claus Hommelhoff er ikke i tvivl:

"Ja," lyder det prompte.
"Det kan man regne med."

Den nære relation

Formueplejes ambition har altid været at være mere end en kapitalforvalter for sine investorer. Når vores kunder kommer med et ønske om at investere både små og store beløb, skal de have en oplevelse, der er markant anderledes end den, de får andre steder.

Af samme grund har Claus Hommelhoff i 30 år bestræbt sig på at tage hånd om den enkelte investors interesser og behov:

"Forskellen på Formuepleje og andre er, at vi tilstræber at kigge på det hele menneske, og hvordan han eller hun prioriterer sin tid og bruger sine penge," forklarer Claus Hommelhoff og tilføjer, at familieforhold og værdier også spiller ind i den relation, man som investor indgår med Formuepleje.

Det er meget individuelt, hvad investorer lægger vægt på, og derfor er det vigtigt, at man som kapitalforvalter giver sig tid til at sætte sig ind i den enkeltes situation. Af samme grund er de løsninger, Formueplejes rådgivere anbefaler sine investorer, ikke dikteret fra ledelsen. Den enkelte rådgiver har derimod udvidet spillerum til at finde den løsning, der passer til den individuelle kundes konkrete behov.

"Vi vil ikke sælge pakkeløsninger. Sådan skal det ikke være hos os, og derfor har det heller aldrig været en del af vores koncept," forklarer Claus Hommelhoff og tilføjer, at kundekonceptet i virkeligheden er meget enkelt:

"Om det er i investeringsrådgivning, kapitalforvaltning eller livets andre forhold, handler det om at interessere sig så meget for folk, at man forstår deres individuelle behov. Vores investorer betyder noget, og det skal de kunne mærke. Derfor hjælper vi alt det, vi kan - også uden for det faglige - og vi trækker gerne på de ressourcer, vi har i vores netværk uden for den finansielle verden, hvis det er relevant."

Netop derfor har alle større investorer mulighed for gratis at få tilknyttet en personlig formuerådgiver, som de kan bruge til sparring og rådgivning på alle privatøkonomiske forhold - også på områder, der rækker ud over Formueplejes kernekompetencer. Til det formål har vi en række samarbejdspartnere indenfor eksempelvis familie- og arveret, revisions- og skatteområdet, vi kan trække på, for at tage så godt hånd om vores investorers formuer som muligt:

"Det handler om at skabe tillid og tryghed. Når en investor overlader sine penge til os, behøver vedkommende ikke at tænke mere over sin økonomi, hvis ikke han eller hun ønsker det. Man kan sige, at vores investorer vælger at udlicitere den del af deres liv til os, så de kan koncentrere sig om det, der giver værdi for dem. Så de kan koncentrere sig om at leve," siger Claus Hommelhoff.

Flere ansatte, flere kompetencer

For Claus Hommelhoff er der ingen tvivl om, at det er det menneskesyn, der udgør hele Formueplejes fundament. Derfor håber han ikke, at nogle frygter, at det Formuepleje, de kender, ændrer sig for meget.

"Det vil overraske mig meget, hvis nogen har oplevet deres kontakt til Formuepleje blive mindre. Sådan skal det ikke være, men hvis man forestiller sig, at vi er gået på kompromis med vores kerneværdier, synes jeg, man skal teste os og lade det komme an på en prøve," opfordrer han.

Som iværksætter har Claus Hommelhoff skabt et helt liv og en succesfuld karriere ved at se muligheder i stedet for begrænsninger. Ifølge ham er det værste, man kan gøre, at frygte udvikling og fremskridt, for det betyder, at man risikerer at gro fast.

"Det er så vigtigt, at man følger med tiden og tilpasser sig den verden, der omgiver en. Ellers ender man med at sidde alene tilbage i fortiden, og det kommer der ingen gode resultater ud af," siger han.

Han fortæller, at selvom udviklingen de seneste år har været meget synlig, betyder det ikke, at Formuepleje ellers ikke har ændret sig i løbet af de 30 år, virksomheden har eksisteret. Formuepleje udvikler sig løbende for at imødekomme nye situationer, og alle ændringer tjener samme formål: At gøre virksomheden bedre for alle - ikke mindst for investorerne.

Derfor har Formuepleje blandt andet konstant fokus på risikostyring og kvalitetssikring, så vi hele tiden lever op til branchens højeste standarder. Det betyder for eksempel, at der er blevet ansat flere dygtige og erfarne medarbejdere - også på andre områder end rådgivning og investering. Det har været en klar prioritet for Formuepleje, idet det sikrer, at vi kan opfylde vores målsætning om altid at beskytte vores investorer bedst muligt og give dem den kvalitet, de selvfølgelig forventer.

"Man skal huske, at vækst ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Og vækst behøver langt fra at betyde, at man bliver tvunget til at gå på kompromis med kvaliteten. Tværtimod," siger Claus Hommelhoff, der som medarbejder selv har oplevet væksten og de muligheder, den har skabt, som meget positiv.

"Den vækst, vi har oplevet i Formuepleje, har jo også gjort det muligt at opruste på medarbejderfronten, og her er flere altså en fordel. Når vi for eksempel har ansat flere rådgivere, har vi også adgang til langt flere ressourcer og kompetencer. Hver rådgiver har sine forcer, og derfor står vi i dag med et meget stærkt rådgiverkorps," påpeger han og tilføjer:

"Der er mange styrker og fordele ved at være flere. Det gælder selvfølgelig i forhold til den faglige sparring, vi har med hinanden internt, men hele meningen med den sparring er jo at tage hånd om investorerne på den bedst tænkelige måde."

Formuepleje har også oprustet på andre fronter - herunder på compliance og controlling - for at sikre, at interne processer i forhold til eksempelvis handel med værdipapirer lever op til både love og regler og de fastsatte investeringsrammer. Alt sammen for at beskytte investorerne bedst muligt.

Kan Formuepleje blive for stor?

Uanset hvordan Formuepleje udvikler og ændrer sig gennem tiden, vil udviklingen altid tage udgangspunkt i de gamle grundværdier. Har man valgt at investere i Formuepleje, fordi man vægter den personlige kontakt, kan man derfor trods den markante vækst være helt rolig.

"Det kan godt være, vi bygger ovenpå, men fundamentet vil altid være det samme. Min nu afdøde medstifter Erik Møller og jeg har lagt vores sjæle i Formuepleje. Det er vores livsværk, og derfor betyder det meget for mig, at vi husker, hvem vi er, og hvor vi kommer fra," siger han og tilføjer, at Formueplejes grundværdier altid vil være omdrejningspunktet.

"Og det vil jeg faktisk godt love. Det kan godt være, vi vokser, men Formuepleje vil aldrig blive så stort, at vi vil komme til at gå på kompromis med vores værdier. Det har den nye daglige ledelse købt ind på, for det var og er et krav fra ejerne."

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 2//2016.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>