Hårdeste start på investeringsår i nyere tid

Årets første måned udviklede sig dramatisk og gav den værste start for de globale aktiemarkeder i nyere tid. Uroen skyldes blandt andet kreditrisiko og den lave oliepris, mens lave inflationsforventninger sætter verdens centralbanker under pres.

Olie og kreditrisiko skabte uro

Året startede dramatisk efter fortsatte bekymringer omkring væksten i Kina. Derudover implementerede Kina muligheden for at suspendere handlen med kinesiske aktier ved kursfald af en vis størrelse. Værktøjet blev aktiveret på første og fjerde handelsdag i året, hvor resultatet blev, at al handel med aktier blev suspenderet resten af dagen. Derefter deaktiverede Kina værktøjet.

Et andet vigtigt element i udviklingen på aktiemarkederne har været olieprisfaldet. Intuitivt synes det naturligt, at aktier bør stige ved faldende oliepris på grund af de positive forbrugseffekter. Dog må man konstatere, at det modsatte har været tilfældet. En væsentlig del af forklaringen skal findes i den kreditrisiko, som både niveauet og hastigheden, hvormed olieprisen er faldet, har medført.

Formueplejeforeningernes aktieportefølje har i januar genereret et samlet afkast på -5,3 procent før omkostninger, hvilket var 0,3 procentpoint bedre det generelle marked.

Lave inflationsforventninger kræver handling

Chefen for ECB Mario Draghi foretog ingen ændringer i rentesatser ved mødet i januar, men så godt som lovede ændringer i pengepolitikken til næste møde i marts. Baggrunden for 'løftet' er inflationsforventningerne, som ifølge Draghi er på et for lavt niveau.

Forventninger til inflation flugter med nuværende inflation i stedet for forventet inflation på 2 procent eller lige under, hvilket kræver handling fra ECB. Efter mødet blev euroen svækket mod dollar, og der er nu indregnet et rentefald på ti basispunkter til marts.

Bank of Japan meldte sig ind med negative renter på indskudsbeviser ligesom Sverige, Danmark, Schweiz og ECB. En overraskelse, da centralbankchef Kuroda tidligere havde meldt ud, at det ikke ville ske.

Afstemningen var tæt med 5-4, og yen blev efterfølgende svækket mod dollar.