Formueplejes Brexit-beredskab

Formueplejes investeringskomité og kapitalforvaltning er i højeste beredskab forud for afstemningen i Storbritannien i dag. Formuepleje er klar til at tackle udfordringerne.

I dag den 23. juni stemmer knap 47 millioner briter om fortsat medlemskab af EU. Afstemningen har givet anledning til utallige analyser af de to mulige udfald, men uanset udfaldet er afstemningen afgørende for retningen på de finansielle markeder i morgen fredag.

Ved nej til EU

Formuepleje vurderer, at hvis briterne stemmer Storbritannien ud af EU, vil de finansielle markeder reagere forholdsvis kraftigt, idet det engelske pund vil falde med omkring 10 procent og måske mere. Europæiske aktier vil forventeligt falde mellem 5 og 10 procent med betydelige udsving de efterfølgende fem til ti børsdage. De amerikanske aktier og emerging market-aktierne vil også reagere negativt, dog mindre end europæiske aktier. Renterne vil falde lidt. Dollar vil stige, euro vil falde. Det er altså alene usikkerheden, der vil påvirke markederne, og udsvingene kan vise sig at byde på gode købsmuligheder.

Ved ja til EU

De finansielle markeder har i overvejende grad indkalkuleret, at briterne stemmer for at blive i EU. Dog forventer alle, at resultatet bliver meget tæt. De finansielle markeder vil reagere forholdsvis moderat, idet det engelske pund vil blive styrket nogle procent. De europæiske aktier vil formentlig stige cirka 5 procent, og renterne vil stige en smule. De amerikanske aktier og emerging market-aktierne vil også reagere positivt, dog mindre end de europæiske aktier.

Afklaringen vil fjerne den umiddelbare risiko, der har ligget som et åg over de finansielle markeder de seneste uger og alt andet lige skabe en bund under markederne henover sommeren.

Beredskab

Hele Formueplejes samlede kapitalforvaltning følger afstemningen tæt i aften, gennem natten og i morgen tidlig, og vi er klar til at reagere, såfremt der sker noget uforudset. Porteføljerne er alle positioneret til at tackle den usikkerhed afstemningen har affødt, idet Formuepleje allerede for to måneder siden begyndte forberedelserne ved at reducere aktieeksponeringen med 10 procent i de blandede porteføljer som følge af udsigt til markedsuro gennem hele 2016.

Solide porteføljer

Formuepleje er en langsigtet investor, og det er vigtigt at understrege, at investeringskomitéen ikke har taget nogen form for spekulative positioner forud for afstemningen.

Aktieporteføljen er i lav grad eksponeret over for britiske aktier og det engelske pund og har alt i alt en eksponering over for europæiske aktier på cirka 25 procent.

Yderligere består aktieporteføljerne i de blandede porteføljer af stærke selskaber, der relativt vil klare sig godt i både negative og positive markeder. Vores obligationsporteføljer har lav varighed og er afdækket over for stigninger i den lange rente.

Dermed har Formuepleje forberedt porteføljerne bedst muligt til at kunne tackle bevægelserne på de finansielle markeder, idet de naturligvis vil blive påvirket af udsvingene på de finansielle markeder.

Læs også
Formuepleje har positioneret sig forud for et muligt Brexit

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>