Formuepleje reducerer aktieeksponeringen

Formueplejes investeringskomité har gennemført en cirka 10 procents reduktion af eksponeringer over for globale aktier i de blandede porteføljer. Det åbner mulighed for kunne øge eksponeringen, hvis der skulle komme kortsigtede kursfald som følge af markedsuro.

Investeringskomitéen har gennemført en reduktion på cirka 10 procent af eksponeringen over for globale aktier på tværs af alle Formueplejes blandede porteføljer. Det vil sige Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Investeringskomitéen konstaterer, at det globale vækstbillede alt i alt ser fornuftigt ud. Men den seneste tids kursstigninger og udsigten til markedsuro forud for afstemningen i Storbritannien om tilknytningen til EU den 23. juni betyder, at risikoen i porteføljerne nu reduceres ved tage lidt af aktieeksponeringen.

Formuepleje har desuden generelt i den globale aktieportefølje på tværs af de blandede porteføljer reduceret eksponeringen over for selskaber, der kan blive negativt påvirket af en britisk udmeldelse af EU.

Alt i alt forventer Formueplejes investeringskomité, at briterne ønsker at forblive i EU, og reduktionen i aktieporteføljen skal ses som et udtryk for, at investeringskomiteen agerer dynamisk på markederne, som indtil videre i 2016 har været præget af ganske store kursudsving.

De planlagte rentestigninger i USA ser aktuelt ud til at blive forsinkede i forhold til forventningerne tidligere på året. Dette er isoleret set og på kort sigt understøttende for aktierne. Samtidig forventer Formuepleje en dollar, der formentlig er på vej op, dog med en vis forsinkelse, hvilket betyder, at aktieporteføljerne ikke er dollarafdækkede og dermed vil kunne opnå gavn af en forventet stigende kurs på dollar.