Formuepleje mindsker aktieeksponeringen

Formueplejes investeringskomité har gennemført en afdækning af aktieeksponeringen i Formuepleje LimiTTellus og de blandede porteføljer svarende til cirka 10 procent.

Investeringskomitéen har mindsket aktieeksponeringen i Formuepleje LimiTTellus og de blandede porteføljer med cirka 10 procent gennem afdækning i finansielle instrumenter. Den lavere aktieeksponering skal ses i forlængelse af reduktionen i aktierisikoen, som investeringskomitéen gennemførte i april 2016. Siden årsskiftet er aktieeksponeringen alt i alt mindsket med cirka 20 procent i de blandede porteføljer, Optimum, Pareto, Safe, Epikur og Penta.

Pæne aktiestigninger siden brexit

Investeringskomitéen konstaterer, at det globale vækstbillede overordnet set ser fornuftigt ud på langt sigt på trods af brexit. Men komitéen vurderer også, at den aktuelle aktieprisfastsættelse forekommer at være noget over det historiske gennemsnit samtidig med, at de globale aktier over de seneste par uger er steget mere end forventet i kølvandet på brexit.

Usikkerhed fortsat tilstede

Formuepleje forventer, at de seneste måneders tiltagende tendens til øget uro og dermed større udsving på aktiemarkederne kan fortsætte ind i andet halvår 2016. På trods af en overraskende god amerikansk jobrapport, fredag den 8. juli, så er der fortsat forskellige typer af risici, der kan skabe uro på aktiemarkederne fremadrettet. Det er blandt andet problemerne i den italienske banksektor, fortsat vækstusikkerhed i Kina, præsidentvalget i USA, samt de udskudte amerikanske rentestigninger. Dog forventer Formuepleje, at verdens centralbanker fortsat vil understøtte den økonomiske vækst. 

Reduktionen af aktieeksponeringen skal derfor også ses som en mulighed for, at investeringskomitéen senere kan øge aktieeksponeringen på et tidspunkt, hvor den vurderer, at aktierne er mere attraktivt prisfastsat.

 

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>