Formuepleje er til for kunderne

Formuepleje har netop ansat kundechef Helle Snedker til at lede rådgiverteamet i Hellerup. For hende er kunden altid i centrum, når det handler om at rådgive om noget så vigtigt som folks opsparing.

Formueplejes nye kundechef i Hellerup, Helle Snedker, er ikke ny i Formuepleje. Hun har været helt ude af branchen i fem år og arbejdet med salg af teknisk udstyr til medicinalbranchen. Nu er hun genansat i Formuepleje, og det er hun glad for.

"Jeg har genfundet meget af det gode hos Formuepleje, som jeg kan huske. Og jeg er glad for at kunne konstatere, at Formuepleje fortsat har et utroligt stærkt koncept, og at det er kunderne og kundernes behov, der står i centrum. For i min optik, er Formuepleje til for kunderne," siger Helle Snedker.

Investering er tillid

Kundernes høje værdi betyder også, at det vigtigste mantra for Helle Snedker og for Formuepleje i det hele taget er at opbygge og vedligeholde langvarige relationer.

"Investering handler om tillid og troværdighed. Vi tager imod folks opsparing og får til opgave at få disse penge til at yngle på en måde, der passer til kundens risikoholdning og afkastforventning. Den opgave er jeg meget ydmyg over for. Investering handler jo om fremtiden, og her er det utroligt vigtigt at arbejde sammen med kunden om at lægge en solid plan, der kan indfri de ønsker og behov, kunden har."

Helle Snedker fortæller, at hun ofte oplever, at selvom hun har arbejdet tæt sammen med kunden om at lægge en solid langsigtet plan for placering af kundens opsparing med klare rammer for, hvordan afkastet kan og må svinge, og et mål for, hvordan formuen skal vokse over fem eller ti år, ringer kunden måske efter 14 dage og er bekymret over, at kurserne er faldet.

"Til de kunder plejer jeg at sige, at de skal finde den plan frem, som vi har lagt sammen. Her har vi nedfældet, hvordan formuen kan bevæge sig inden for bestemte rammer, og hvis vi holder os inden for rammerne, så gælder det om at holde fast. Det er min klare opfattelse, at hvis planen er gennemarbejdet og accepteret af begge parter, så er det forkert at skifte til en ny plan efter kort tid. Det vil næsten altid føre til et dårligt resultat. I virkeligheden er det en gave at kunne holde fast og at slippe for at skifte mening. Og det gælder for begge parter. Det er det, jeg mener med at opbygge og fastholde langvarige relationer - at have en god plan, at holde fast og i fællesskab at glædes over det resultat, planen leverer."

Stabilitet i kundeforholdet

På kontoret i Hellerup består rådgiverteamet aktuelt af tre rådgivere udover Helle Snedker, og yderligere en rådgiver er hyret ind, men tiltræder først til sommer. Alle er meget erfarne formuerådgivere, og her lægger Helle Snedker stor vægt på, at det team, hun leder, er et team, der også er der om fem eller ti år.

"Ligesom jeg lægger stor vægt på langvarige kundeforhold, så synes jeg også, det er vigtigt, at mine medarbejdere har det så godt, at de ønsker et langvarigt ansættelsesforhold i Formuepleje. Det er både vigtigt for trivslen, men først og fremmest er det essentielt for netop at kunne opbygge de vigtige langvarige kundeforhold, som Formuepleje og jeg lægger vægt på. Både kunderne og rådgiverne får på den lange bane mest ud af et tillidsfuldt forhold med en lang fælles historik."

Rigtigt investeringskoncept

Et af de vigtigste argumenter for, at Helle Snedker vender tilbage til Formuepleje, er, at de investeringsløsninger, som Formuepleje formidler til kunderne, grundlæggende er rigtige.

"Jeg føler helt ind i min sjæl, at den måde, Formuepleje griber investeringer an på, er den bedst mulige. Formuepleje er i mine øjne unik, og jeg vil ikke arbejde i andre finansielle virksomheder. Det, der er afgørende for mig, er, at investor trygt kan overlade sin opsparing til Formuepleje, når der er truffet en beslutning om risiko og investeringshorisont. Her er ikke noget med, at så kommer der lige en ny "spændende" investeringsforening med iranske aktier eller sydamerikanske virksomhedsobligationer, som kunderne absolut skal have proppet ind i deres depoter. Vi har blandede fonde med både obligationer og aktier samt en gearing alt efter risiko og investeringshorisont. Det er simpelt. Kunden kan så fokusere på sit privat- og arbejdsliv, mens vi bruger al vores tid på at bevare og øge formuer. Bedre arbejdsdeling findes ikke."

Alt drejer sig ikke om os

Helle Snedker peger på, at vi i den finansielle sektor er tilbøjelige til at tro, at alt handler om det, vi beskæftiger os med. Det gør det ikke. Udenfor er der masser af veluddannede, velhavende mennesker, som slet ikke interesser sig for, hvordan de finansielle markeder bevæger sig, hvilken betydning nye skatteregler har eller hvilke omkostninger, der er i forbindelse med deres pensionsopsparing. Det må vi respektere.

"Men vi bør samtidigt forsøge at fortælle, når der er vigtige forhold, som kan sikre det bedste afkast i forhold til risiko og til lavest mulige omkostninger. Det kan ærgre mig, at mange bruger mere tid på tilbudsaviser end pensionsoversigter, lånedokumenter og forsikringsoplysninger. I langt de fleste tilfælde er det finanssektorens egen skyld. Vi kommunikerer på en måde, som mange ikke forstår, og bruger ord, som ingen uden for finanssektoren kender. Det skal vi lave om på. Og vi skal glæde os, hver gang en potentiel investor beder os "skære det ud i pap". Det betyder, at vi ikke har gjort vores arbejde godt nok, men at han er villig til at lære, hvis vi er villige til at formulere os forståeligt," siger hun.

Stærke værdier

Et stærkt investeringskoncept er vigtigt for at skabe det gode langsigtede afkast, men Helle Snedker lægger også stor vægt på, at Formuepleje bygger på nogle stærke kerneværdier, der er så stærke, at de har overlevet gennem 30 år.

"Jeg kan godt lide tanken om, at vores investorer er medinvestorer. At vi investerer sammen med dem, at vi har sammenfaldende interesser i at skabe det bedst mulige afkast. Javel - vi er ikke de billigste, men vores resultathonorar har indflydelse på alt, hvad vi foretager os. Vi er fokuserede på at handle værdipapirer billigst muligt, at låne til lavest mulige rente og at undgå provisioner af enhver tænkelig art, der kun gør vores afkast lavere. Jeg kan mærke, at denne "medinvestorånd" trives i Formuepleje, og at alle medarbejdere arbejder tæt sammen om at skabe gode langsigtede resultater for kunderne. Det er meget motiverende som medarbejder, og det er en virksomhedsånd, som jeg kan mærke hver dag, og som jeg sætter stor pris på."

30 års fødselsdag

I år fejrer Formuepleje sin 30 års fødselsdag.

"Det glæder mig også at få lov til at være tilbage i vores jubilæumsår. Tænk, at det er 30 år siden, Claus Hommelhoff og Erik Møller startede. Og at Claus fortsat er en ivrigt engageret kundernes mand. Det har jeg kæmpe respekt for. Jeg synes, det betyder noget, at Formuepleje med sit stærke koncept og værdier ikke bare har kunnet overleve men også udvikle sig over en periode på 30 år, med valutakriser, krig, terrorangreb, it- og finanskriser. Det borger for en stærk virksomhed, som jeg er glad for igen at være en del af."

Artiklen er bragt i Magasinet FORMUE 02//2016.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>