2016: Ex-kupon - udstedelse af andele uden ret til udbytte

Bestyrelserne for investeringsforeningerne Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje har den 21. januar 2016 vedtaget, at der i nedennævnte afdelinger udstedes andele uden ret til udbytte for 2015:

  • Absalon Invest, afdeling Danske Aktier ex-kupon: Fondskode DK0060699320
  • Investeringsforeningen Formuepleje, afdeling Globale Aktier ex-kupon: Fondskode DK0060699593
  • Investeringsforeningen Formuepleje, afdeling Forbrugsaktier ex-kupon: Fondskode DK0060699403

Andelene vil være optaget til handel på Nasdaq Copenhagen fra den 27. januar 2016 og frem til de ordinære generalforsamlinger den 31. marts 2016 for Investeringsforeningen Absalon Invest og den 26. april 2016 for Investeringsforeningen Formuepleje.

Investorerne vil i perioden frem til de ordinære generalforsamlinger kunne købe beviser i afdelingerne, uden at de får udbetalt udbytte for regnskabsåret 2015. Dette udbytte ville ellers blive beskattet hos investor, selvom vedkommende først har købt beviserne i 2016.

Udbyttet for de tre investeringsfonde er pr. bevis beregnet til:

  • Absalon Danske Aktier: 28,20 kr.
  • Formuepleje Globale Aktier: 17,60 kr.
  • Formuepleje Forbrugsaktier:  0,40 kr.

Efter afholdelsen af de ordinære generalforsamlinger vil andelene uden ret til udbytte blive ombyttet til andele med ret til fremtidigt udbytte.

Læs mere om ex-kupon fonde, og om hvordan investor kan spare skatten på udbyttet.

Prospekter