ECB går nye veje for at sætte gang i europæisk økonomi

ECB affyrede torsdag den 10. marts den helt store bazooka i et forsøg på at stimulere væksten i Euroland og presse inflationen op. Pakken indeholdt rentesænkninger, forøget opkøb af obligationer inklusive virksomhedsobligationer og forbedrede lånevilkår for bankerne.

ECB er ikke tilfreds med væksten i Europa og lancerede i går, den 10. marts, en pakke af pengepolitiske stimulanser, der indeholder flere elementer. Som forventet sænkede banken sin indlånsrente overfor bankerne med 0,1 procentpoint til -0,4 procent. Samtidig øgede ECB de månedlige opkøb af obligationer fra 60 milliarder euro til 80 milliarder euro frem til marts 2017.

Derudover blev opkøbsprogrammet også udvidet til at omfatte virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed. Samlet set påvirkede det aktie- og obligationskurserne i første omgang positivt, omend det faldt lidt tilbage sidst på dagen.

4-årige lån til europæiske banker

Den store nyhed var dog, at ECB laver fire låneoperationer, hvor de europæiske banker har mulighed for at låne penge af centralbanken med fire års løbetid. Renten på disse lån vil maksimalt være 0 procent og kan endda blive negativ og helt ned til -0,4 procent - svarende til renten på indlån.

Betingelserne for, at renten kan blive negativ, er, at de respektive banker øger deres udlån til virksomheder og forbrugere. Derved kan de europæiske banker tjene penge ved at låne af ECB til negative renter, så det er en stor gulerod, ECB har stillet de europæiske banker i udsigt i et forsøg på at tilskynde bankerne til at låne flere penge ud.

Det er nytænkning af ECB, og det skal ses som udtryk for, at banken gerne vil have gang i udlånsvæksten samtidig med, at den ikke har lyst til at sænke indlånsrenten i nævneværdig grad fra det nuværende niveau. Banken er bekymret for, at en for negativ indlånsrente vil presse de europæiske banker for voldsomt på indtjeningen, da bankerne har svært ved at sende de negative indlånsrenter videre til forbrugerne.

Regulering spøger stadig hos bankerne

Udfordringen for bankerne er dog, at de fortsat imødeser strammere regulering, hvilket betyder, at de skal have mere kapital som buffer, og det løser dagens tiltag fra ECB ikke. Derfor kan bankerne blive tvunget til at nedbringe balancerne yderligere, hvilket er stik imod hensigten fra ECB, så det bliver meget interessant at følge, hvor stor succes tiltaget får.

Udsigt til korte lave renter i lang tid

ECB signalerer samtidig, at den vil holde renten på det nuværende lave niveau og muligvis lavere i en lang periode endnu. Samtidig kan de europæiske banker låne penge i fire år til negative renter. Det vil sige, at der er udsigt til, at de kortere renter i Euroland og derved også Danmark vil forblive på et meget lavt niveau i en årrække endnu, og netop det scenarie er obligationsporteføljerne i Formueplejeforeningerne positioneret til at drage fordel af.

Eurostyrkelse ovenpå Draghi

Umiddelbart var der kurstigninger for aktierne og et fald i eurokursen ovenpå ECB's udmeldinger, men stemningen vendte, da centralbankchef Draghi signalerede, at renten har nået en bund for nærværende. Det betød, at de korte europæiske renter steg, da markedet fjernede forventningerne til yderligere rentenedsættelser fra ECB. Det medførte en kraftig stigning i eurokursen.

Markedet indregner nu stort set ikke flere rentenedsættelser fra ECB, så derfor er det meget begrænset, hvor meget de korte renter kan stige yderligere, og det kan også være med til at begrænse yderligere stigning i eurokursen på kort sigt.

Samlet set tyder udmeldingerne fra ECB på, at den ikke længere er så fokuseret på at sænke renten og svække eurokursen yderligere, men at den i stedet har rettet fokus mod at få gang i kreditvæksten i Euroland. En stærkere kurs på euro vil i så fald ramme de europæiske eksportvirksomheder, da deres konkurrenceevne vil blive forringet. Derfor endte de europæiske aktier med et samlet fald.

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>