Derfor er den amerikanske jobrapport så vigtig

En gang om måneden kommer den amerikanske jobrapport – også kaldet ’Kongetallet’. Jobrapporten skaber som regel overskrifter og påvirker ofte de finansielle markeder. Investeringsstrateg Henrik Franck redegør for, hvorfor tallet er så vigtigt.

”Det er vigtigt at holde fokus på den samlede amerikanske rapport for arbejdsmarkedet og ikke kun på det, der i medierne er døbt ’Kongetallet’.”

Sådan forklarer Formueplejes investeringsstrateg, Henrik Franck, få dage før, at USA igen offentliggør den såkaldte jobrapport, som det sker den første fredag i hver måned. I jobrapporten findes det såkaldte Kongetal, som er tallet for, hvor mange nye amerikanske job uden for landbruget, der er blevet skabt i den foregående måned.

Detaljerne er vigtige

"Kongetallet er selvfølgelig et vigtigt tal, fordi det siger noget om den økonomiske vækst. Men der bør faktisk være fokus på hele den rapport, som omfavner Kongetallet, og som burde døbes ’Kongerapporten’.

For hele rapporten fortæller meget mere end blot hvor mange nye jobs, der skabes, og samtidig skal man selv analysere jobtallet grundigere, end det ofte sker, for at man som analytiker reelt kan konkludere noget om aktivitetsniveauet i økonomien,” siger Henrik Franck.

Han forklarer, at det blandt andet er vigtigt at se på det tal, som viser, hvor mange amerikanere – både ledige og deltidsansatte – som gerne vil have fuldtidsarbejde, hvis muligheden byder sig.

”Lav arbejdsløshed betyder, at lønningerne bliver presset op, og dermed kommer der flere penge ud til forbrug. Det betyder øget vækst, mere inflation og dermed også udsigt til, at den amerikanske centralbank, FED, kan lette foden fra bremsen og lade renten stige. Men i USA er det nødvendigt at se bredere på arbejdsløsheden, end blot fokusere på Kongetallet, hvis man vil have et reelt billede af fremtiden,” siger Henrik Franck.

Han forklarer, at man også skal se på det bredere mål for arbejdsløsheden, hvis man vil danne sig et reelt overblik over, hvad status på det amerikanske arbejdsmarked er. Dette tal hedder U-6 og inkluderer også de lønmodtagere, som er i arbejde – også dem som er i deltidsarbejde, men som gerne vil have mere arbejde. Og hvis U-6 arbejdsløshedstallet er markant højere end det normale ledighedstal, så siger det noget om, at der i virkeligheden er mere ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, end man umiddelbart får indtryk af.

Derfor svinger Kongetallet

”Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at Kongetallet er et meget svingende tal. I en enkelt måned kan det kan være påvirket kraftigt af mange midlertidige faktorer, som for eksempel vejret, eller om en helligdag lige falder på en sådan måde, at lønmodtagerne lige tager en ekstra feriedag i forhold til året før. Man skal derfor passe lidt på med at lægge alt for meget i et enkelt jobtal,” siger Henrik Franck.

Han påpeger også, at det er vigtigt at se efter hvor i økonomien, de nye jobs reelt skabes. Hvis for eksempel en stor andel af de nye jobs er skabt i den offentlige sektor, siger det måske ikke så meget om det reelle aktivitetsniveau i økonomien.

Styrer pengepolitikken

”Udviklingen på arbejdsmarkedet er helt afgørende for den pengepolitik, der føres, og dermed for udviklingen på aktiemarkedet. Er der en høj arbejdsløshed, så er sandsynligheden for renteforhøjelser lav, men er der en lav arbejdsløshed, så er der ofte en øget sandsynlighed for renteforhøjelser.

”Det skyldes, at ved en lav arbejdsløshed, så vil lønningerne under normale omstændigheder begynde at stige, og det vil ultimativt få inflationen til at stige,” forklarer Henrik Franck.

Han fortæller, at flere - herunder FED - har undret sig over, at lønningerne ikke er steget mere, når arbejdsløsheden faktisk aktuelt er ret lav - tæt på den naturlige arbejdsløshed.

Mange på deltid

"Men forklaringen er blandt andet, at der fortsat er mange deltidsbeskæftigede i USA, som gerne vil have et job på fuld tid. Der er med andre ord en gruppe af ’reserve arbejdskraft’, som i dag ikke er fuldt beskæftigede, men som man kan inddrage mere på arbejdsmarkedet. Det ved lønmodtagerne, og det ved arbejdsgiverne. Derfor er presset på lønnen i opadgående retning ikke så stor,” siger Henrik Franck. Og netop derfor kræver den månedlige jobrapport mere end blot et kig på Kongetallet.

”Hver eneste måned, når jobrapporten offentliggøres, så sidder vi og analyserer og tager temperaturen på arbejdsmarkedet med henblik på at vurdere, hvor tæt vi er på det punkt, hvor der bliver mangel på arbejdskraft, og hvor man så kan forvente, at lønningerne og inflationen begynder at stige. Det er jo det, som vil være helt afgørende for, hvornår FED igen hæver renterne. Vi ved, at man skal være opmærksom på, hvordan aktiemarkedet og rentemarkedet reagerer i den fase,” siger Henrik Franck.

Det næste Kongetal kommer fredag den 2. september kl. 14:30 dansk tid.     

Har du spørgsmål til artiklen? Klik her.

Stil spørgsmål til artiklen

Send mig en intropakke

Send mig en intropakke

Vi har sammensat en uforpligtende intropakke, hvor du kan læse mere om Formuepleje, vores investeringsløsninger og hvad vi kan gøre for dig og din formue.

Bestil >>
Mød os

Mød os

Mød en rådgiver over en frokost eller en kop kaffe sammen med andre nysgerrige og få mere at vide om vores måde at investere på. Du kan deltage i de uforpligtende intromøder flere steder i landet.

Se tider og steder >>
Ring mig op

Ring mig op

Får du den rigtige rådgivning, eller har du spørgsmål til Formueplejes investeringsløsninger? Bliv kontaktet af en rådgiver, og hør hvad vi kan gøre for dig og din økonomi.

Ring mig op >>